:: Dział Diagnostyki Laboratoryjnej ::

Laboratoria i pracownie
:: Menu ::

Laboratoria i pracownie

Adresy i telefony

Punkty pobrań

Wykaz badań

Przygotowanie pacjenta
do badań


Certyfikaty i wiarygodność


Dział Diagnostyki Laboratoryjnej         W skład Działu Diagnostyki Laboratoryjnej (DDL) wchodzą laboratoria i pracownie oferujące szerokie spektrum badań rutynowych i specjalistycznych, wyposażone
w nowoczesny sprzęt diagnostyczny zapewniający wysoką jakość i wiarygodność wyników.
Nad prawidłowością procesów analitycznych czuwają specjaliści z diagnostyki laboratoryjnej, hematologii, immunologii i genetyki.

         Naszą mocną stroną są takie działy diagnostyki laboratoryjnej jak: hematologia, koagulologia, diagnostyka białek specyficznych, immunologia, genetyka, biologia molekularna, izotopy.

         Poza funkcją usługową DDL jest zaangażowany w szkolenia studentów medycyny
i analityki medycznej oraz szkolenia podyplomowe i staże specjalizacyjne.


W skład DDL wchodzą następujące laboratoria i pracownie:
 • CENTRALNE LABORATORIUM ANALITYCZNE

 • HEMATOLOGICZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
  przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

 • SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKI HEMATOLOGICZNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ
  przy Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

 • SPECJALISTYCZNA HORMONALNA PRACOWNIA IZOTOPOWA
  przy Klinice Endokrynologii i Diabetologii

 • PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ I BANK KRWI
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu