Poradnia przykliniczna chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i endokrynologicznej

 

Poradnia przykliniczna chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i endokrynologicznej

Adres Ul. Marii Curie-Skłodowskiej 66, 50-369 Wrocław
Lokalizacja

Rejestracja telefoniczna

Tel. (71) 784 21 98