Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : 503-K-2-14 z dnia 2014-03-05

TEMAT: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa według pakietów:
 
Termin składania ofert upływa dnia 2014-03-14 o godzinie 08:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2014-03-14 o godzinie 09:00
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
05.03.2014 01_503-K-2-14 ogloszenie konkursu
( 31 kB )
05.03.2014 02_503-K-2-14 Szczegolowe Warunki Konkursu Ofert
( 113.5 kB )
05.03.2014 03_503-K-2-14 Formularz nr 1
( 51 kB )
05.03.2014 04_503-K-2-14 Formularz nr 2
( 37.5 kB )
05.03.2014 05_503-K-2-14 Zalacznik nr 1
( 26.5 kB )
05.03.2014 06_503-K-2-14- wzor umowy
( 90 kB )
25.03.2014 503-K-2-14 wyniki konkursu
( 25 kB )