Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : BOZ-503-K-1/15 z dnia 2015-02-24

TEMAT: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowtnych z zakresu badań diagnostycznych-badania bakteriologiczne, mykologiczne i wirusologiczne
 
Termin składania ofert upływa dnia 2015-03-04 o godzinie 09:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-03-04 o godzinie 10:00
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
24.02.2015 01 BOZ-503-K-1-15 ogloszenie konkursu
( 27.1 kB )
24.02.2015 02 BOZ-503-K-1-15 Szczegolowe warunki konkursu ofert
( 62.0 kB )
24.02.2015 03 BOZ-503-K-1-15 formularz nr 1
( 36.5 kB )
24.02.2015 04 BOZ-503-K-1-15 zalacznik cenowy
( 42 kB )
24.02.2015 05 BOZ-503-K-1-15 formularz nr 2
( 25.3 kB )
24.02.2015 06 BOZ-503-K-1-15 wymogi dot. badan mikrobiologicznych
( 44.6 kB )
24.02.2015 07 BOZ-503-K-1-15 projekt umowy
( 62.6 kB )
06.03.2015 Informacja dot. uzupelnienia brakow formalnych
( 94.0 kB )
12.03.2015 Informacja o rozstrzygnieciu konkursu
( 620.9 kB )