Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : BOZ-503-K-10-15 z dnia 2015-12-09

TEMAT: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrosotnych z zakresu badań wirusologicznych
 
Termin składania ofert upływa dnia 2015-12-21 o godzinie 08:30
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2015-12-28 godzina: 08:30:00
 
UWAGA: Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2015-12-28 godzina: 09:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
09.12.2015 01 BOZ-503-K-10-15 ogloszenie konkursu
( 17.7 kB )
09.12.2015 02 BOZ-503-K-10-15 Szczegolowe warunki konkursu ofert
( 65.6 kB )
09.12.2015 03 BOZ-503-K-10-15 formularz nr 1
( 75.5 kB )
09.12.2015 04 BOZ-K-10-15 zalacznik cenowy
( 12.2 kB )
09.12.2015 05 BOZ-503-K-10-15 formularz nr 2
( 25.2 kB )
09.12.2015 06 503-K-10-15- projekt umowy
( 52.6 kB )
16.12.2015 07 503-K-10-15 ogloszenie o wniesieniu protestu
( 15.4 kB )
16.12.2015 08 503-K-10-15 Ogloszenie o wniesieniu protestu 1
( 22.6 kB )
21.12.2015 09 Zmiana terminu skaladania ofert i sprostowanie
( 1.0 MB )
31.12.2015 10 BOZ-503-K-10-15 Wyniki konkursu
( 1.0 MB )