Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : BOZ-503-K-10-16 z dnia 2016-10-25

TEMAT: Konkurs ofert naudzielanie świadczeń zdrowotnych pn. rezonans magnetyczny przysadki mózgowej w znieczuleniu ogólnym
 
Termin składania ofert upływa dnia 2016-11-09 o godzinie 12:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-11-09 o godzinie 13:00
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
25.10.2016 01 503-K-10-16 Ogloszenie konkursu
( 17.7 kB )
25.10.2016 02 503-K-10-16 Szczegolowe warunki konkursu ofert
( 62.9 kB )
25.10.2016 03 503-K-10-16 Formularz (ofertowy) nr 1
( 48 kB )
25.10.2016 04 503-K-10-16 - zalacznik cenowy
( 16.5 kB )
25.10.2016 05 503-K-10-16 Formularz nr 2
( 17.8 kB )
25.10.2016 06 503-K-10-16 Wzor umowy
( 52.9 kB )
18.11.2016 07 503-K-10-16 wyniki konkursu
( 752.8 kB )