Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : BOZ-503-K-11-16 z dnia 2016-11-30

TEMAT: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych
 
Termin składania ofert upływa dnia 2016-12-14 o godzinie 08:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-12-14 o godzinie 09:00
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
30.11.2016 01 BOZ-503-K-11-16 Ogloszenie konkursu
( 25.5 kB )
30.11.2016 02 BOZ-503-K-11-16 Szczegolowe Warunki Konkursu Ofert
( 63.5 kB )
30.11.2016 03 BOZ 503-K-10-16 Formularz (ofertowy) nr 1
( 48 kB )
30.11.2016 04 BOZ-503- K-11-16 Formularz nr 2
( 29.5 kB )
30.11.2016 05 BOZ-503-K-11-16 Zalacznik cenowy
( 30.5 kB )
30.11.2016 06 BOZ-503-K-11-16 - Wzor umowy
( 49.1 kB )
21.12.2016 07 BOZ-503-K-11-16 wyniki konkursu
( 22.5 kB )