Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : BOZ-503-K-2/17 z dnia 2017-10-06

TEMAT: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-10-17 o godzinie 08:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-10-17 o godzinie 09:00
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
06.10.2017 01 BOZ-503-K-2-17 ogloszenie konkursu
( 26.5 kB )
06.10.2017 02 BOZ-503-K-2-17 Szczegolowe warunki konkursu ofert
( 70.0 kB )
06.10.2017 03 BOZ-503-K-2-17 Formularz nr 1
( 57.5 kB )
06.10.2017 04 BOZ-503-K-2-17 Formularz nr 2
( 25.5 kB )
06.10.2017 05 BOZ-503-K-2-17 zalacznik cenowy
( 28 kB )
06.10.2017 06 BOZ-503-K-2-17- projekt umowy
( 63.2 kB )
26.10.2017 07 BOZ-503-K-2-17 wyniki konkursu
( 23.5 kB )