Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : BOZ-503-K-3/15 z dnia 2015-03-11

TEMAT: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych - badania laryngologiczne
 
Termin składania ofert upływa dnia 2015-03-20 o godzinie 09:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-03-20 o godzinie 10:00
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
11.03.2015 01 BOZ-503-K-3-15 ogloszenie konkursu
( 27.0 kB )
11.03.2015 02 BOZ-503-K-3-15 Szczegolowe Warunki Konkursu Ofert
( 60.3 kB )
11.03.2015 03 BOZ-503-K-3-15 formularz nr 1
( 36 kB )
11.03.2015 04 BOZ- 503-K-3-15 Formularz nr 2
( 25.0 kB )
11.03.2015 05 BOZ-503-K-3-15 zalacznik cenowy
( 27.5 kB )
11.03.2015 06 BOZ- 503-K-3-15-wzor umowy
( 39.2 kB )
25.03.2015 08 BOZ-503-3-15 Wyniki konkursu
( 670.7 kB )