Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : BOZ-503-K-4-14 z dnia 2014-03-19

TEMAT: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji i zabiegów stomatologicznych
 
Termin składania ofert upływa dnia 2014-03-26 o godzinie 08:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2014-03-26 o godzinie 09:00
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
19.03.2014 01 503-K-4-14 Ogloszenie
( 26.9 kB )
19.03.2014 02 503-K-4-14 Szczegolowe warunki konkursu ofert
( 62.0 kB )
19.03.2014 03 503-K-4-14 Formularz nr 1
( 41 kB )
19.03.2014 04 503-K-4-14 Formularz nr 2
( 25.4 kB )
25.03.2014 05 503-K-4-14 Zalacznik nr 1
( 15 kB )
19.03.2014 06 503-K-4-14 - Wzor umowy
( 46.8 kB )
03.04.2014 07 503-K-4-14 wyniki konkursu
( 22.5 kB )