Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : BOZ-503-K-4-15 z dnia 2015-05-08

TEMAT: Konkurs ofertna udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań wstecznej cholangiopankreatografii (ERCP)
 
Termin składania ofert upływa dnia 2015-05-25 o godzinie 08:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-05-25 o godzinie 09:00
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
08.05.2015 01 BOZ-503-K-4-15 Ogloszenie konkursu
( 27.6 kB )
08.05.2015 02 BOZ-503-K-4-15 Szczegolowe warunki konkursu ofert
( 63.7 kB )
08.05.2015 03 BOZ-503-K-4-15 Formularz nr 1
( 37 kB )
08.05.2015 04 BOZ-503-K-4-15 Zalacznik cenowy
( 27 kB )
08.05.2015 05 BOZ- 503-K-4-15 Formularz nr 2
( 25.3 kB )
08.05.2015 06 BOZ- 503-K-4-15-wzor umowy
( 40.0 kB )
09.06.2015 07 Wyniki konkursu
( 828.5 kB )