Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : BOZ-503-K-5/14 z dnia 2014-10-31

TEMAT: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych
 
Termin składania ofert upływa dnia 2014-11-13 o godzinie 08:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2014-11-13 o godzinie 09:00
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
31.10.2014 01 503-K-5-14 ogloszenie konkursu
( 28.5 kB )
31.10.2014 02 503-K-5-14 Szczegolowe warunki konkursu ofert
( 64.9 kB )
31.10.2014 03 503-K-5-14 formularz nr 1
( 36 kB )
31.10.2014 04 503-K-5-14 formularz nr 2
( 38 kB )
03.11.2014 05 503-K-5-14 zalacznik cenowy (1)
( 63.7 kB )
31.10.2014 06 503-K-5-14 wymogi dot. pakietu nr 1
( 35.4 kB )
31.10.2014 07 503-K-5-14 projekt umowy - pakiet nr 1
( 61.5 kB )
31.10.2014 08 503-K-5-14 - projekt umowy- pakiet nr 7 i 8
( 57.6 kB )
31.10.2014 09 503-K-5-14- projekt umowy - pozostale pakiety
( 53.3 kB )
06.11.2014 10 Odpowiedzi na pytania
( 3.4 MB )
26.11.2014 11 503-K-5-14 Wyniki konkursu ofert
( 2.2 MB )