Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : BOZ-503-K-5/15 z dnia 2015-07-03

TEMAT: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych - badania wirusologiczne
 
Termin składania ofert upływa dnia 2015-07-15 o godzinie 08:30
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2015-07-17 godzina: 08:30:00
 
UWAGA: Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2015-07-17 godzina: 09:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
03.07.2015 01 BOZ-503-K-5-15 ogloszenie konkursu
( 27.0 kB )
03.07.2015 02 BOZ-503-K-5-15 Szczegolowe warunki konkursu ofert
( 64.6 kB )
03.07.2015 03 BOZ-503-K-5-15 formularz nr 1
( 36.5 kB )
06.07.2015 04 BOZ-K-5-15 zalacznik cenowy
( 11.0 kB )
03.07.2015 05 BOZ-503-K-5-15 formularz nr 2
( 25.2 kB )
03.07.2015 06 503-K-5-15- projekt umowy
( 52.7 kB )
10.07.2015 07 Ogloszenie o wniesieniu protestu
( 22.6 kB )
15.07.2015 08 Zmiana termninu skladania i otwarcia ofert
( 835.5 kB )
15.07.2015 09 Odpowiedz na protest
( 2.3 MB )
22.07.2015 10 Wyniki konkursu
( 671.3 kB )