Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : BOZ-503-K-6-16 z dnia 2016-03-29

TEMAT: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji i zabiegów stomatologicznych
 
Termin składania ofert upływa dnia 2016-04-08 o godzinie 09:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-04-08 o godzinie 09:30
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
29.03.2016 01 BOZ-503-K-4-16 ogloszenie konkursu
( 17.8 kB )
29.03.2016 02 BOZ-503-K-1-16 Szczegolowe warunki konkursu ofert
( 64.8 kB )
29.03.2016 03 BOZ-503-K-1-16 formularz nr 1
( 67.5 kB )
29.03.2016 04 BOZ -503-K-4-16 zalacznik cenowy
( 15.5 kB )
29.03.2016 05 BOZ-503-K-4-16 formularz nr 2
( 24.9 kB )
29.03.2016 06 BOZ-503-K-1-16- projekt umowy
( 46.5 kB )
18.04.2016 07 BOZ-503-K-4-16 wyniki konkursu
( 837.6 kB )