Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : BOZ-503-K-6/14 z dnia 2014-11-18

TEMAT: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych
 
Termin składania ofert upływa dnia 2014-11-28 o godzinie 08:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2014-11-28 o godzinie 09:00
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
18.11.2014 01 503-K-6-14 ogloszenie konkursu
( 27.0 kB )
18.11.2014 02 503-K-6-14 Szczegolowe warunki konkursu ofert
( 59.9 kB )
18.11.2014 03 503-K-6-14 formularz nr 1
( 17.5 kB )
18.11.2014 04 503-K-6-14 zalacznik cenowy
( 10.2 kB )
18.11.2014 05 503-K-6-14 formularz nr 2
( 24.8 kB )
18.11.2014 06 503-K-6-14- Wzor umowy
( 44.4 kB )
04.12.2014 08 503-K-6-14 wyniki konkursu
( 891.0 kB )