Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : BOZ-503-K-7-15 z dnia 2015-12-03

TEMAT: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych
 
Termin składania ofert upływa dnia 2015-12-15 o godzinie 08:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-12-15 o godzinie 09:00
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
03.12.2015 01 503-K-7-15 Ogloszenie konkursu
( 25.5 kB )
03.12.2015 02 503-K-7 -15 Szczegolowe Warunki Konkursu Ofert
( 63.6 kB )
03.12.2015 03 503-K-7-15 Formularz nr 1
( 48 kB )
03.12.2015 04 503-K-7-15 Formularz nr 2
( 25.7 kB )
03.12.2015 05 503-K-7-15 Zalacznik cenowy
( 30.5 kB )
03.12.2015 06 503-K-7-15 - Wzor umowy
( 49.5 kB )
31.12.2015 07 Wyniki konkursu
( 939.0 kB )