Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : BOZ-503-K-9-15 z dnia 2015-12-09

TEMAT: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych - badania mikrobiologiczne
 
Termin składania ofert upływa dnia 2015-12-18 o godzinie 08:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-12-18 o godzinie 09:30
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
09.12.2015 01 BOZ-503-K-9-15 ogloszenie konkursu
( 17.8 kB )
09.12.2015 02 BOZ-503-K-9-15 Szczegolowe warunki konkursu ofert
( 64.9 kB )
09.12.2015 03 BOZ-503-K-9-15 formularz nr 1
( 74.5 kB )
09.12.2015 04 BOZ-503-K-9-15 zalacznik cenowy - mikrobiologia
( 37.5 kB )
09.12.2015 05 BOZ-503-K-9-15 formularz nr 2
( 25.2 kB )
09.12.2015 06 BOZ-503-K-9-15 wymogi dot.laboratorium badan mikrobiologicznych
( 45.4 kB )
09.12.2015 07 BOZ-503-K-9-15 projekt umowy
( 59.0 kB )
31.12.2015 08 BOZ-K-9-15 Wyniki konkursu
( 1.0 MB )