Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : BOZ-503-K-9/14 z dnia 2014-12-16

TEMAT: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych
 
Termin składania ofert upływa dnia 2014-12-23 o godzinie 13:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2014-12-31 godzina: 09:30:00
 
UWAGA: Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2014-12-31 godzina: 10:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
18.12.2014 01 503-K-9-14 ogloszenie konkursu
( 27.8 kB )
16.12.2014 02 503-K-9-14 Szczegolowe warunki konkursu ofert
( 63.7 kB )
16.12.2014 03 503-K-9-14 formularz nr 1
( 36 kB )
16.12.2014 04 zalacznik cenowy - pakiety od nr 1 do nr 8
( 10 kB )
16.12.2014 05 503-K-9-14 formularz nr 2
( 25.3 kB )
16.12.2014 06 503-K-9-14 wymogi dot. pakietu nr 1
( 44.5 kB )
16.12.2014 07 503-K-9-14 projekt umowy - pakiet nr 1
( 64.4 kB )
16.12.2014 08 503-K-9-14 - projekt umowy- pakiet nr 4 i 5
( 57.6 kB )
18.12.2014 09 503-K-9-14- projekt umowy - pozostale pakiety
( 53.4 kB )
21.01.2015 10 503-K-9-14 Wyniki konkursu
( 1.0 MB )
30.12.2014 Odpowiedz na protest
( 33.7 kB )
29.12.2014 Ogloszenie o wniesieniu protestu
( 15.4 kB )
22.12.2014 Pytania i odpowiedzi do konkursu Zmiana terminu skladania ofert
( 56.6 kB )
30.12.2014 Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert
( 14.7 kB )