Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DKP-111-862/14 z dnia 2014-07-11

TEMAT: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych celem zabezpieczenia dyżurów w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
 
Termin składania ofert upływa dnia 2014-07-23 o godzinie 08:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2014-07-23 o godzinie 09:00
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
11.07.2014 01_ogloszenie konkursu
( 29.5 kB )
11.07.2014 02_Szczegolowe warunki konkursu
( 86 kB )
11.07.2014 03_Formularz_nr_1
( 36 kB )
11.07.2014 04_Formularz_nr_2
( 36 kB )
11.07.2014 05_wzor umowy
( 74.5 kB )
31.07.2014 06_Rozstrzygniecie konkursu
( 20.5 kB )