Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DKP-111-887/16 z dnia 2016-07-07

TEMAT: zadanie nr 1 – świadczenie usług zdrowotnych w zakresie chirurgii plastycznej w Poradni Chirurgii Plastycznej w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii SPSK Nr 1, maksymalnie 20 godzin miesięcznie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2016-07-16 o godzinie 08:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-07-18 o godzinie 10:00
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
07.07.2016 1_ogloszenie konkursu
( 30.5 kB )
07.07.2016 2_Formularz_nr_1_zadanie_1
( 34.5 kB )
07.07.2016 3_Formularz_nr_2_osw
( 37 kB )
07.07.2016 4_Aktualne_szczegolowe_warunki_konkursu_ofert
( 88 kB )
07.07.2016 5_wzor umowy-zadanie nr 1
( 76.5 kB )
25.07.2016docx file 6_Rozstrzygniecie konkursu
( 11.6 kB )