Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DKP-111-901/17 z dnia 2017-07-03

TEMAT: zadanie nr 1 – świadczenie usług medycznych z zakresu endokrynologii pacjentom Poradni Endokrynologicznej Szpitala przy Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami SPSK-1 jeden raz w tygodniu wg harmonogramu pracy Poradni.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-07-10 o godzinie 08:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-07-10 o godzinie 09:00
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
03.07.2017 1_ogloszenie konkursu
( 30.5 kB )
03.07.2017 2_Aktualne_szczegolowe_warunki_konkursu_ofert
( 86 kB )
03.07.2017 3_Formularz_nr_1_zadanie_1
( 36 kB )
03.07.2017 4_Formularz_nr_2_osw
( 36.5 kB )
03.07.2017 5_wzor umowy konursowej -
( 79 kB )
11.07.2017 6_Przesuniecie terminu skladania ofert
( 21 kB )
21.07.2017 7_Rozstrzygniecie konkursu
( 20.5 kB )