Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DKP-116-235/14 z dnia 2014-02-17

TEMAT: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na konsultacje z zakresu urologii, reumatologii i ortopedii
 
Termin składania ofert upływa dnia 2014-02-28 o godzinie 08:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2014-02-28 o godzinie 09:00
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
17.02.2014 01_ogloszenie konkursu
( 27.5 kB )
17.02.2014 02_szczegolowe warunki konkursu ofert
( 79.5 kB )
17.02.2014 03_Formularz nr 1
( 31 kB )
17.02.2014 04_Formularz nr 2 osw
( 33 kB )
17.02.2014 05_wzor umowy
( 64.5 kB )
28.02.2014 06_Przesuniecie terminu skladania ofert
( 20 kB )
14.03.2014 07_Przesuniecie terminu skladania ofert
( 20 kB )
28.03.2014 08_Rozstrzygniecie konkursu
( 21 kB )