Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZC 1-2016 z dnia 2016-09-08

TEMAT: Konkurs na wybór usług brokerskich w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
 
Termin składania ofert upływa dnia 2016-09-19 o godzinie 09:30
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2016-09-21 godzina: 09:30:00
 
UWAGA: Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2016-09-21 godzina: 09:30
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
08.09.2016 01_DZC_1-2016 Ogloszenie o konkursie
( 345.7 kB )
08.09.2016 02_DZC_1-2016 Regulamin konkursu ofert na wybor brokera ubezpiec
( 4.0 MB )
08.09.2016 03_DZC_1-2016 Formularz oferty (wersja edytowalna)
( 35 kB )
13.09.2016 04_DZC_1-2016 Zmiana Ogloszenia o konkursie
( 238.4 kB )
16.09.2016 05_DZC_1-2016 Zmiana Regulaminu Konkursu (2)
( 333.4 kB )
07.10.2016 06_DZC 1-2016 Ogloszenie o wyniku konkursu
( 565.3 kB )