Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : boz-503-K-2/15 z dnia 2015-02-18

TEMAT: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych
 
Termin składania ofert upływa dnia 2015-03-11 o godzinie 08:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-03-11 o godzinie 09:30
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
18.02.2015 01 BOZ-503-K-2-15 ogloszenie konkursu
( 27.2 kB )
18.02.2015 02 BOZ-503-K-2-15 Szczegolowe warunki konkursu ofert
( 60.0 kB )
18.02.2015 03 BOZ-503-K-2-15 formularz nr 1
( 34.5 kB )
27.02.2015 04 BOZ-503-K-2-15 zalacznik cenowy
( 28.5 kB )
18.02.2015 05 BOZ-503-K-2-15 formularz nr 2
( 25.0 kB )
18.02.2015 06 BOZ-503-K-2-15 - wzor umowy
( 33.7 kB )
08.04.2015 08 Wyniki konkursu
( 683.9 kB )
04.03.2015 Pytania i odpowiedzi
( 360.9 kB )
13.03.2015 Uzupelnienie brakow formalnych
( 990.6 kB )