Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RI/101-2017 z dnia 2017-11-14

TEMAT: Dostawa implantów ortopedycznych wg pakietów 1-6
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-08 o godzinie 10:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-12-15 godzina: 10:00:00
 
UWAGA: Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-12-15 godzina: 10:30
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
14.11.2017 01.00_DZPRI_101_2017_OGLOSZENIE o zamowieniu
( 105.4 kB )
30.11.2017 01.01_DZPRI_101-2017_Ogloszenie o zmianie ogloszenia
( 34.9 kB )
14.11.2017 02.00_DZPRI_101-2017_SIWZ
( 25.0 MB )
14.11.2017 02.01_DZPRI_101-2017_DRUKI dla Wykonawcy
( 592.5 kB )
06.12.2017 03.00_DZPRI_101- 17 Odpowiedzi na zapytania Wykonawcow_1_
( 225.3 kB )
15.12.2017 04.00_DZPRI_101-2017_Infomacja o otwartych ofertach
( 45.5 kB )
04.01.2018 04.01_DZPRI_101-2017_Infomacja o otwaciu ofert_sprostowanie
( 45.6 kB )
15.12.2017 04.01_DZPRI_101-2017_Oswiadczenie skladane przez Wykonawce
( 83.0 kB )
15.12.2017 04.02_DZPRI_101-2017_Oswiadczenie skladane przez Wykonawce_dok. Word
( 43 kB )
05.01.2018 05.00_DZP RI_101-2017_Ogloszenie o wynikow postepowania
( 124.6 kB )