Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RI/108-2017 z dnia 2017-11-20

TEMAT: Roboty budowlane w zakresie remontu i przebudowy pomieszczeń przyziemia budynku Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej na potrzeby Pracowni Endoskopii Zabiegowej
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-06 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-12-19 godzina: 12:00:00
 
UWAGA: Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-12-19 godzina: 12:30
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
20.11.2017 01.00_DZPRI_108-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu
( 107.3 kB )
30.11.2017 01.01_DZPRI_108-2017_Ogloszenie o zmianie ogloszenia
( 34.9 kB )
13.12.2017 01.02_DZPRI_108-2017_OGLOSZENIE o zmianie ogloszenia
( 34.8 kB )
20.11.2017 02.00_DZPRI_108-2017_SIWZ
( 30.5 MB )
20.11.2017 02.01.00_DZPRI_108-2017_PRZEDMIAR budowl.
( 246.0 kB )
20.11.2017 02.01.01_DZPRI_108-2017_Przedmiar elektr
( 293.3 kB )
20.11.2017 02.01.02_DZPRI_108-2017_PRZEDMIAR SANIT
( 276.2 kB )
20.11.2017 02.01.03_DZPRI_108-2017_PRZEDMIAR wypos wyroby med
( 192.1 kB )
20.11.2017 02.02_00_DZPRI_108-2017_Proj Bud Wykon budowl_Komplet
( 2.1 MB )
20.11.2017 02.02_01_DZPRI_108-2017_Rys 1-AP Oznacz lokalizacji bud
( 4.3 MB )
20.11.2017 02.02_02_DZPRI_108-2017_Rys 2-INF Rzut przyziemia inwen
( 239.4 kB )
20.11.2017 02.02_03_DZPRI_108-2017_Rys 3-AKW Zamurowania_wyburzeni
( 296.0 kB )
20.11.2017 02.02_04_DZPRI_108-2017_Rys 4-AKW Rzut przyziemia
( 316.5 kB )
20.11.2017 02.02_05_DZPRI_108-2017_rys 5-AKWS Rzut dachu
( 131.9 kB )
20.11.2017 02.02_06_DZPRI_108-2017_Rys 6-AKW Przekroj pionowy
( 165.3 kB )
20.11.2017 02.02_07_DZPRI_108-2017_Rys 7-AKW Zest stol okiennej
( 202.0 kB )
20.11.2017 02.02_08_DZPRI_108-2017_Rys 8-AKW Detal stolarki okienn
( 173.9 kB )
20.11.2017 02.02_09_DZPRI_108-2017_Rys 9-AKW Zest stol drzwiowej
( 191.2 kB )
20.11.2017 02.03_00_DZPRI_108-2017_Proj WYKON elektr_Komplet
( 2.5 MB )
20.11.2017 02.03_01_DZPRI_108-2017_E1 SCHEMAT ZASILANIA
( 76.9 kB )
20.11.2017 02.03_02_DZPRI_108-2017_E2 OSWIETLENIE
( 121.9 kB )
20.11.2017 02.03_03_DZPRI_108-2017_E3 ZASILANIE
( 127.9 kB )
20.11.2017 02.03_04_DZPRI_108-2017_E4 Rodzielnica RE_IT
( 487.7 kB )
20.11.2017 02.03_05_DZPRI_108-2017_E5 UZIEMIENIE
( 124.1 kB )
20.11.2017 02.04_00_DZPRI_108-2017_Opis Proj Wykon instal SANIT Komplet
( 3.6 MB )
20.11.2017 02.04_01_DZPRI_108-2017_Rys 1-S Rzut Przyziemia Inst wentylacji
( 179.4 kB )
20.11.2017 02.04_02_DZPRI_108-2017_Rys 2-S Rzut dachu Inst wentylacji
( 130.5 kB )
20.11.2017 02.04_03_DZPRI_108-2017_Rys 3-S Rzut Przyziemia Inst klimatyzacji
( 170.9 kB )
20.11.2017 02.04_04_DZPRI_108-2017_Rys 4-S Rzut Przyziemia Inst co
( 172.5 kB )
20.11.2017 02.04_05_DZPRI_108-2017_Rys 5-S Rzut Przyziemia Inst wod-kan cwu
( 163.9 kB )
20.11.2017 02.04_06_DZPRI_108-2017_Rys 6-S Rzut Przyziemia Inst gazow med
( 164.3 kB )
20.11.2017 02.05_00_DZPRI_108-2017_Opis Technologia medyczna_Komplet
( 1.6 MB )
20.11.2017 02.05_01_DZPRI_108-2017_Rys 1-ATM Rzut przyziemiaTechno
( 407.1 kB )
20.11.2017 02.06_00_DZPRI_108-2017_STWiORB budowl
( 1.2 MB )
20.11.2017 02.06_01_DZPRI_108-2017_STWiORB elektr
( 684.6 kB )
20.11.2017 02.06_02_DZPRI_108-2017_STWiORB sanit
( 1.4 MB )
20.11.2017 02.07 _DZP RI_108-2017 DRUKI dla Wykonawcy
( 30 kB )
30.11.2017 03.00_DZPRI_108-2017_Odpowiedzi na zapytania wykonawcow (1)
( 510.9 kB )
19.12.2017 04.00_DZPRI_108-2017_Informacja o otwartych ofertach
( 38.5 kB )
10.01.2018 05.00_DZP-RI_108-17_Ogloszenie o wyniku postepowania przetargowego
( 108.2 kB )