Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RI/111-2017 z dnia 2017-11-16

TEMAT: Dostawa foteli ginekologicznych dla pacjentek niepełnosprawnych, przewoźnego aparatu ultrasonograficznego na salę operacyjną oraz stołu operacyjnego wg pakietów 1- 3
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-24 o godzinie 09:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-11-24 o godzinie 09:30
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
16.11.2017 01_00 DZP RI 111-2017 Ogloszenie o zamowieniu
( 3.4 MB )
16.11.2017 02_00 DZP RI 111-2017 SIWZ
( 20.4 MB )
16.11.2017 02_01 DZP RI 111 - 2017 Druki dla Wykonawcow
( 782.5 kB )
21.11.2017 03_00 DZP RI 111-2017 Odpowiedz na zapytania Wykonawcow
( 2.5 MB )
24.11.2017 04.00_ DZP RI 111-2017 Informacja o otwarych ofertach i kwotach
( 1008.2 kB )
24.11.2017 04_01_DZP RI 111-2017 Informacja z otwarcia ofert _WORD
( 50 kB )
07.12.2017 05.00_ DZP RI 111-2017 Ogloszenie o wyniku
( 829.9 kB )