Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RI/60-2017 z dnia 2017-08-09

TEMAT: Usługa okresowego przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej wg pakietów 1-170 w okresie 12 miesięcy
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-09-14 o godzinie 09:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-09-14 o godzinie 09:30
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
09.08.2017 01.01_DZP RI 60-2017 Ogloszenie o zamowieniu
( 450.3 kB )
09.08.2017 02.01_DZP RI 60-2017 SIWZ czesc I
( 7.9 MB )
09.08.2017 02.02_DZP RI 60-2017 SIWZ czesc II
( 2.0 MB )
09.08.2017 02.03_DZP RI 60-2017 SIWZ czesc III
( 1.9 MB )
09.08.2017 02.04_DZP RI 60-2017 SIWZ czesc IV
( 1.5 MB )
09.08.2017 02.05_DZP RI 60-2017 SIWZ czesc V
( 1.6 MB )
09.08.2017 02.06_DZP RI 60-2017 Oswiadczenia formularze
( 430.5 kB )
09.08.2017 02.07_DZP RI 60-2017 Formularze cenowe
( 39 kB )
05.09.2017 02.08_DZP RI 60-2017 Formularz oferty ze zmianami wynikajacymi z udzielnych odpowiedzi
( 355.5 kB )
05.09.2017 02.09_DZP RI 60-2017 Formularze cenowe z naniesionymi zmianami wynikajacymi z odpowiedzi na zapytania Wykonawcow
( 396.5 kB )
05.09.2017 03.01_DZPRI 60-2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawcow(1)
( 4.0 MB )
19.09.2017 04.01_DZP RI 60-2017 Oswiadczenie Wykonawcy po otwarciu ofert, kwoty na sfinansowanie zamowienia
( 217.8 kB )
19.09.2017 04.02_DZP RI 60-2017 Zestawienie otwartych ofert
( 2.0 MB )
19.09.2017 04.03_DZP RI 60-2017 Oswiadczenie Wykonawcy dot. grup kapitalowych
( 99.5 kB )
18.10.2017 04.04_DZP RI 60-2017 Zestawienie otwartych ofert II
( 203.5 kB )
06.10.2017 05.01_DZP RI 60-2017 Przedluzenie terminu zwiazania oferta
( 342.5 kB )
06.10.2017 05.02_DZP RI 60-2017 Przedluzenie terminu zwiazania oferta - wzor oswiadczenia
( 35.5 kB )
18.10.2017 06.01_DZP RI 60-2017 Ogloszenie o wyniku
( 967.8 kB )
23.10.2017 06.02_DZP RI 60-2017 Sprostowanie do ogloszenia o wyniku
( 506.3 kB )