Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RI/69-2017 z dnia 2017-10-03

TEMAT: Dostawa sprzętu komputerowego wg pakietów 1 – 4
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-10-17 o godzinie 09:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-10-20 godzina: 09:00:00
 
UWAGA: Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-10-20 godzina: 09:30
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
03.10.2017 01_01 DZP RI 69-2017 Ogloszenie o zamowieniu
( 4.7 MB )
16.10.2017 01_02 DZP RI 69-2017 Ogloszenie o zamowieniu ZMIANA
( 147.8 kB )
03.10.2017 02_01 DZP RI 69-2017 SIWZ
( 17.0 MB )
03.10.2017 02_02 DZP RI 69 - 2017 Druki dla Wykonawcow
( 37 kB )
13.10.2017 03_01 DZP RI 69-2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawcow
( 785.2 kB )
16.10.2017 03_02 DZP RI 69-2017 Odpowiedz nr 2 na zapytania Wykonawcow
( 368.4 kB )
20.10.2017 04.00_ DZP RI 69-2017 Informacja o otwarych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamowienia
( 945.8 kB )
20.10.2017 04_01_DZP RI 69-2017 Informacja z otwarcia ofert _WORD
( 49.5 kB )
06.11.2017 04_02_ DZP RI 69-2017 KOREKTA informacji o otwarych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamowienia
( 271.5 kB )
10.11.2017 05.00_ DZP RI 69-2017 Ogloszenie o wyniku
( 680.4 kB )