Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RI/83-2016 z dnia 2016-07-12

TEMAT: Dostawa produktu farmaceutycznego Brentuksymab vedotin
 
Termin składania ofert upływa dnia 2016-07-22 o godzinie 10:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-07-22 o godzinie 10:30
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
12.07.2016 01_DZP RI 83-2016 Ogloszenie o zamowieniu
( 2.8 MB )
12.07.2016 02_DZP RI 83-2016 SIWZ
( 8.0 MB )
25.07.2016 03_DZP RI 83-2016 Zbiorcze zestawienie ofert
( 46.0 kB )
09.08.2016 04_DZP RI 83-2016 Ogloszenie o wyniku
( 82.5 kB )