Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RI/83-2017 z dnia 2017-11-07

TEMAT: dostawa ostrzy i strzyżarki chirurgicznych, koszy i stelaży na odpady, rękawic gospodarczych, wózków serwisowych do sprzątania, naczyń i sztućców jednorazowego użytku, środków czystości, ścierek różnych, termometrów do lodówek
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-11 o godzinie 10:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-12-11 o godzinie 10:30
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
07.11.2017 01.00_DZPRI_83-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu
( 116.0 kB )
07.11.2017 02.00_DZPRI_83-2017_SIWZ
( 19.4 MB )
07.11.2017 02.01_ DZP RI_83-2017_DRUKI dla Wykonawcy
( 441.5 kB )
15.11.2017 03.00_DZPRI_83-2017_Odpowiedz na zapytania Wykonawcy (1)
( 412.4 kB )
07.12.2017 04.00_DZPRI_83-2017_Zmiana SIWZ_pakiet nr 6
( 1.7 MB )
07.12.2017 04.01_DZPRI_83-2017_ Druk dla Wykonawcy_zmiana _pakiet nr 6
( 49 kB )
12.12.2017 05.00_DZPRI_83-2017 INFORMACJA z otwarcia ofert
( 43.4 kB )
12.12.2017 05.01_DZPRI_83-2017_Oswiadczenie skladane przez Wykonawce
( 82.5 kB )
12.12.2017 05.02_DZPRI_83-2017_Oswiadczenie skladane przez Wykonawce_dok. Word
( 43.5 kB )
24.01.2018 05.03_PRI_83-2017 INFORMACJA ceny ofert_po prawieniu oczywistych omylek rachunkowych
( 26.4 kB )
29.01.2018 06.00_DZP RI_83-17_Ogloszenie o wyniku postepowania
( 134.5 kB )
02.02.2018 06.01_DZP RI_83-17_SPROSTOWANIE Ogloszenia o wynikow postepowania
( 118.8 kB )