Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RI/91-2017 z dnia 2017-10-17

TEMAT: Dostawa cytometru przepływowego, separatora komórkowego, fotela do aferez, lodówki przenośnej z zasilaniem i monitorowaniem do przewożenia komórek krwiotwórczych wg pakietów 1 – 4
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-10-27 o godzinie 09:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-10-27 o godzinie 10:00
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
17.10.2017 01.01_DZP RI 91-2017 Ogloszenie o zamowieniu
( 103.9 kB )
17.10.2017 02.01_DZP RI 91-2017 SIWZ
( 12.0 MB )
17.10.2017 02.02_DZP RI 91-2017 Formularze, oswiadczenia
( 448.5 kB )
24.10.2017 03.01_DZP RI 91-2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawcow (1)
( 704.2 kB )
27.10.2017 04.01_DZP RI 91-2017 Oswiadczenie Wykonawcy, zestawienie otwartych ofert, kwoty na sfinansowanie zamowienia
( 289.8 kB )
27.10.2017 04.02_DZP RI 91-2017 Oswiadczenie Wykonawcow dot grup kapitalowych
( 99.5 kB )
09.11.2017 05.01_DZP RI 91-2017 Ogloszenie o wyniku postepowania
( 69.7 kB )