Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RI/95-2017 z dnia 2017-10-26

TEMAT: Dostawa aparatu do leczenia tlenkiem azotu, urządzenia do nieinwazyjnej wentylacji nosowej wg pakietów 1 – 2
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-13 o godzinie 09:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-11-13 o godzinie 10:30
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
26.10.2017 01.01_DZP RI 95-2017 Ogloszenie o zamowieniu
( 98.3 kB )
26.10.2017 02.01_DZP RI 95-2017 SIWZ
( 12.7 MB )
26.10.2017 02.02_DZP RI 95 - 2017 Formularze oswiadczenia
( 387.5 kB )
08.11.2017 03.01_DZP RI 95-2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawcow (1)
( 937.1 kB )
13.11.2017 04.01_DZP RI 95-2017 Oswiadczenia Wykonawcow. Zestawienie otwartych ofert
( 432.8 kB )
13.11.2017 04.02_DZP RI 95-2017 Oswiadczenie Wykonawcy dot. grup kapitalowych
( 33.5 kB )
16.11.2017 05.01_DZP RI 95-2017 Ogloszenie o wyniku
( 383.9 kB )