Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RI/96-2017 z dnia 2017-10-26

TEMAT: Dostawa ultrasonografu z kolorowym Dopplerem
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-15 o godzinie 09:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-11-15 o godzinie 09:30
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
26.10.2017 01.01_DZP RI 96-2017 Ogloszenie o zamowieniu
( 92.7 kB )
26.10.2017 02.01_DZP RI 96-2017 SIWZ
( 12.0 MB )
26.10.2017 02.02_DZP RI 96 - 2017 Formularze oswiadczenia
( 37 kB )
15.11.2017 03.01_DZP RI 96-2017 Zestawienie otwartych ofert
( 139.1 kB )
16.11.2017 04.01_DZP RI 96-2017 Ogloszenie o wyniku
( 272.3 kB )