Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RI/98-2017 z dnia 2017-11-30

TEMAT: Usługa wykonania naprawy aparatury i sprzętu medycznego w o okresie 12 miesięcy wg pakietów 1 - 124
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-28 o godzinie 09:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-01-09 godzina: 09:30:00
 
UWAGA: Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-01-09 godzina: 10:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
30.11.2017 01.01_DZP RI 98-2017 Ogloszenie o zamowieniu
( 214.9 kB )
04.12.2017 01.02_DZP RI 98-2017 Ogloszenie o zmianie ogloszenia
( 24.3 kB )
06.12.2017 01.03_DZP RI 98-2017 Ogloszenie o zmianie ogloszenia (2)
( 24.4 kB )
27.12.2017 01.04_DZP RI 98-2017 Ogloszenie o zmianie ogloszenia (3)
( 40.8 kB )
30.11.2017 02.01.01_DZP RI 98-2017 SIWZ czesc I
( 13.1 MB )
30.11.2017 02.01.02_DZP RI 98-2017 SIWZ czesc II
( 8.7 MB )
30.11.2017 02.01.03_DZP RI 98-2017 SIWZ czesc III
( 12.1 MB )
30.11.2017 02.01.04_DZP RI 98-2017 SIWZ czesc IV
( 195.4 kB )
30.11.2017 02.02_DZP RI 98-2017 Formularze, oswiadczenia Wykonawcow
( 37 kB )
30.11.2017 02.03_DZP RI 98-2017 Formularze cenowe
( 375.5 kB )
27.12.2017 02.04_DZP RI 98-2017 Formularz oferty po uwzglednieniu odpowiedzi na zapytania Wykonawcow i zmianie tresci SIWZ
( 28 kB )
27.12.2017 02.05_DZP RI 98-2017 Formularze cenowe po uwzglednieniu odpowiedzi na zapytania Wykonawcow
( 380.5 kB )
27.12.2017 03.01.01_DZP RI 98-2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawcow
( 108.5 kB )
27.12.2017 03.01.02_DZP RI 98-2017 Zalaczniki do Odpowiedzi na zapytania Wykonawcow
( 350.4 kB )
09.01.2018 04.01.01_DZP RI 98-2017 Informacje dla Wykonawcow po otwarciu ofert
( 111.4 kB )
09.01.2018 04.01.02_DZP RI 98-2017 Zestawienie otwartych ofert
( 50.3 kB )
09.01.2018 04.01.03_DZP RI 98-2017 Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace grup kapitalowych
( 63 kB )
01.02.2018 04.02_ DZP RI 98-2018 Zestawienie otwartych ofert II
( 79.5 kB )
01.02.2018 05.01_DZP RI 98-2017 Ogloszenie o wyniku
( 132.6 kB )
05.02.2018 05.02_DZP RI 98-2017 Ogloszenie o wyniku II
( 125.7 kB )