Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RII/104-2017 z dnia 2017-11-23

TEMAT: Dostawa produktów farmaceutycznych Ruxolitynib i Bosutynib wg pakietów 1 - 2
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-01-09 o godzinie 09:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-01-09 o godzinie 09:30
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
23.11.2017 01_00_DZP_RII_104-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzedowym UE
( 142.2 kB )
27.11.2017 01_01_DZP_RII_104-2017 OGLOSZENIE o zamowieniu Dziennik Urzedowy UE
( 1.2 MB )
08.12.2017 01_02_DZP_RII_104-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu przekazane do publikacji do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej ZMIANA
( 496.4 kB )
13.12.2017 01_03_DZP_RII_104-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej ZMIANA
( 712.9 kB )
27.11.2017 02.00_DZP_RII_104-2017_ SIWZ
( 22.0 MB )
27.11.2017 02_01 DZP RII 104- 2017 Druki dla Wykonawcow
( 28 kB )
28.12.2017 03_00_DZP_RII_104-2017_Odpowiedz na zapytania Wykonawcow
( 2.0 MB )
09.01.2018 04_00_DZP_RII_104-2017_Informacja o otwartych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamowienia
( 220.8 kB )
09.02.2018 05_00_DZP_RII_104-2017_Ogloszenie o wyniku
( 1.0 MB )