Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RII/110-2016 z dnia 2016-12-08

TEMAT: Dostawa produktów farmaceutycznych wg pakietów 1 - 16
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-01-31 o godzinie 09:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-01-31 o godzinie 09:30
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
08.12.2016 01_DZP RII 110-2016 Ogloszenie o zamowieniu przekazane do publikacji do Dziennika Urzedowego UE
( 343.0 kB )
13.12.2016 02_DZP RII 110-2016 Ogloszenie o zamowieniu Dziennik Urzedowy UE
( 5.3 MB )
13.12.2016 03_1 DZP RII 110-2016 SIWZ
( 25.3 MB )
13.12.2016 03_2 DZP RII 110- 2016 Druki dla Wykonawcow
( 888.5 kB )
24.01.2017 04_ DZP RII 110-2016 Odpowiedz na zapytania Wykonawcow
( 3.5 MB )
01.02.2017 05.0_ DZP RII 110-2016 Informacja z otwarcia ofert
( 790.6 kB )
01.02.2017 05.1_ DZP RII 110-2016 Zalacznik nr 1 do informacji z otwarcia
( 2.2 MB )
01.02.2017 05.2_DZP RII_110-2016 Zalacznik nr 2 do informacji z otwarcia ofert
( 43.5 kB )
12.04.2017 06_1 DZP RII 110-2016 Ogloszenie o wyniku
( 1.8 MB )
18.04.2017 07_1 DZP RII 110-2016 Sprostowanie ogloszenia o wyniku
( 363.0 kB )