Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RII/118-2017 z dnia 2017-11-30

TEMAT: Dostawa i montaż aparatu RTG
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-01-11 o godzinie 09:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-04-26 godzina: 10:00:00
 
UWAGA: Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-04-26 godzina: 10:30
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
30.11.2017 01_00_DZP_RII_118-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu przeslane do publikacji do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej
( 1.9 MB )
04.12.2017 01_01_DZP_RII_118-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej
( 1.7 MB )
08.12.2017 01_02_DZP_RII_118-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu przeslane do publikacji do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej ZMIANA
( 591.5 kB )
13.12.2017 01_03_DZP_RII_118-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu Dziennik Urzedowy Unii Europejskij ZMIANA
( 778.7 kB )
05.01.2018 01_04_DZP_RII_118-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu przeslane do publikacji do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej ZMIANA
( 746.5 kB )
09.01.2018 01_05_DZP_RII_118-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu Dziennik Urzedowy Unii Europejskij ZMIANA
( 836.1 kB )
12.01.2018 01_06_DZP_RII_118-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu przeslane do publikacji do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej ZMIANA
( 951.3 kB )
12.01.2018 01_07_DZP_RII_118-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu przeslane do publikacji do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej - ZMIANA
( 989.2 kB )
17.01.2018 01_08_DZP_RII_118-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej ZMIANA
( 748.6 kB )
27.02.2018 01_09_DZP_RII_118-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu przeslane do publikacji do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej ZMIANA
( 72.4 kB )
02.03.2018 01_10_DZP_RII_118-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej ZMIANA
( 68.4 kB )
11.04.2018 01_11_DZP_RII_118-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu przeslane do publikacji do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej ZMIANA
( 72.1 kB )
13.04.2018 01_12_DZP_RII_118-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu Dziennik Urzedow
( 416.7 kB )
04.12.2017 02_00_DZP_RII_118-2017_SIWZ
( 34.2 MB )
04.12.2017 02_01 DZP RII 118- 2017_Druki dla Wykonawcow
( 2.0 MB )
05.01.2018 03_00_DZP_RII_118-2017_Odpowiedz na zapytania Wykonawcow
( 11.2 MB )
05.01.2018 03_01_DZP_RII_118-2017 operat_pomiarowy_RTG_wyb_L_Pasteura_4
( 85.1 kB )
05.01.2018 03_02_DZP_RII_118-2017 ekspertyza_techniczna_nosnosci_stropu_RTG_wyb_L_Pasteura_4
( 1.3 MB )
05.01.2018 03_03_DZP_RII_118-2017 oslony stale RTG wyb Pasteura 4
( 867.4 kB )
05.01.2018 03_04_DZP_RII_118-2017 projekt_wentylacji_RTG_wyb_L_Pasteura_4
( 313.1 kB )