Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RII/70-2017 z dnia 2017-09-07

TEMAT: Dostawa wysokospecjalistycznego sprzętu dla ośrodka leczenia bezpłodności wg pakietów 1 – 6
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-10-19 o godzinie 09:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-10-19 o godzinie 09:30
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
07.09.2017 01.00_DZP_RII_70-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu przekazane do publikacji do Dziennika Urzedowego UE
( 2.4 MB )
12.09.2017 01.01_DZP_RII_70-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu Dziennik Urzedowy UE
( 980.4 kB )
12.09.2017 02.00_ DZP RII 70-2017 SIWZ cz 1
( 20.8 MB )
12.09.2017 02.01_ DZP RII 70-2017 SIWZ cz 2
( 7.8 MB )
15.09.2017 02.02_ DZP RII 70- 2017 Druki dla Wykonawcow
( 99 kB )
10.10.2017 03.00_ DZP RII 70-2017 Odpowiedz na zapytania Wykonawcow
( 1.5 MB )
19.10.2017 04.00_ DZP RII 70-2017 Informacja o otwarych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamowienia
( 1.1 MB )
19.10.2017 04_01_DZP RII 70-2017 Informacja z otwarcia ofert _WORD
( 49 kB )
16.11.2017 05.00_ DZP RII 70-2017 Ogloszenie o wyniku
( 1.1 MB )