Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RII/78-2017 z dnia 2017-10-13

TEMAT: Usługa dozoru obiektów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-23 o godzinie 09:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-11-23 o godzinie 09:30
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
13.10.2017 01.00_DZPRII_78-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu przekazane do publikacji Dziennika Urzedowego
( 128.9 kB )
17.10.2017 01.01_DZPRII_78-2017_ OGLOSZENIE o zamowienu_opublikowane w Dz.Urz. UE.
( 44.9 kB )
17.10.2017 02.00_DZPRII_78-2017_SIWZ
( 31.1 MB )
17.10.2017 02.01_DZPRII 78-2017 DRUKI dla Wykonawcow_JEDZ
( 40 kB )
08.11.2017 03.00_DZPRII_78-2017_Odpowiedzi na zapytania Wykonawcow (1)
( 1.0 MB )
23.11.2017 04.00_DZP_RII_78-2017_Informacja o otwartych ofertach
( 284.4 kB )
23.11.2017 05.00_DZPRII_78-2017_Oswiadczenie skladane przez Wykonawce
( 82.1 kB )
23.11.2017 05.01_DZPRII_78-2017_Oswiadczenie skladane przez Wykonawce_dok. Word
( 43 kB )
11.12.2017 06.00_DZP_RII_78-17_Ogloszenie o wyniku postepowania
( 121.6 kB )
14.12.2017 07.00_DZP_RII_78-2017_ZMIANA ogloszenia o wyniku postepowania
( 121.4 kB )