Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RII/84-2017 z dnia 2017-10-17

TEMAT: Dostawa systemu radiologii cyfrowej bezpośredniej i pośredniej
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-28 o godzinie 09:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-12-05 godzina: 09:00:00
 
UWAGA: Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-12-05 godzina: 09:30
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
17.10.2017 01.00_DZP_RII_84-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu przeslane do publikacji do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej
( 2.3 MB )
19.10.2017 01.01_DZP_RII_84-2017 OGLOSZENIE o zamowieniu Dziennik Urzedowy UE
( 49.8 kB )
28.11.2017 01.02_DZP_RII_84-2017 OGLOSZENIE o zamowieniu Dziennik Urzedowy UE ZMIANA
( 496.8 kB )
30.11.2017 01.03_DZP_RII_84-2017 OGLOSZENIE o zamowieniu Dziennik Urzedowy opublikowana zmiana
( 551.6 kB )
19.10.2017 02.00_DZP_RII_84-2017_ SIWZ
( 28.6 MB )
19.10.2017 02_01 DZP RII 84- 2017 Druki dla Wykonawcow
( 775.5 kB )
14.11.2017 03.00_DZP_RII_84-2017_ Odpowiedz na zapytania Wykonawcow
( 2.7 MB )
06.12.2017 04_00 DZP RII 84-2017 Informacja o otwarych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamowienia
( 508.9 kB )
12.12.2017 05_00 DZP RII 84-2017 Ogloszenie o wyniku
( 470.7 kB )