Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RII/84-2017 z dnia 2017-10-17

TEMAT: Dostawa systemu radiologii cyfrowej bezpośredniej i pośredniej
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-28 o godzinie 09:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-11-28 o godzinie 09:30
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
17.10.2017 01.00_DZP_RII_84-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu przeslane do publikacji do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej
( 2.3 MB )
19.10.2017 01.01_DZP_RII_84-2017 OGLOSZENIE o zamowieniu Dziennik Urzedowy UE
( 49.8 kB )
19.10.2017 02.00_DZP_RII_84-2017_ SIWZ
( 28.6 MB )
19.10.2017 02_01 DZP RII 84- 2017 Druki dla Wykonawcow
( 775.5 kB )
14.11.2017 03.00_DZP_RII_84-2017_ Odpowiedz na zapytania Wykonawcow
( 2.7 MB )