Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RII/88-2016 z dnia 2016-07-27

TEMAT: Dostawa produktu farmaceutycznego Rituximab
 
Termin składania ofert upływa dnia 2016-09-09 o godzinie 10:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-09-09 o godzinie 10:30
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
27.07.2016 01_DZP RII 88-2016 Ogloszenie o zamowieniu przeslane do publikacji do Dziennika Urzedowego UE
( 5.8 MB )
01.08.2016 02_DZP RII 88-2016 Ogloszenie o zamowieniu
( 5.1 MB )
01.08.2016 03_DZP RII 88-2016 SIWZ cz 1
( 9.8 MB )
01.08.2016 04_DZP RII 88-2016 SIWZ cz 2
( 5.7 MB )
01.08.2016 05_DZP RII 88-2016 SIWZ cz 3
( 9.4 MB )
01.08.2016 06_DZP RII 88-2016 SIWZ cz 4
( 7.4 MB )
01.08.2016 07_Formularz_edytowalny_JEDZ
( 20 kB )
10.08.2016 08_DZP RII 88-2016 Odpowiedz na zapytania Wykonawcow
( 69.5 kB )
15.09.2016 09_DZP RII 88-2016 Zbiorcze zestawienie ofert
( 50.3 kB )
30.09.2016 10_DZP RII 88-2016 Ogloszenie o wyniku
( 94.8 kB )