Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

 <<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP/RII/88-2017 z dnia 2017-10-13

TEMAT: Dostawa lasera PDL, lasera CO2, lasera Nd-YAG wg pakietów 1-3
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-22 o godzinie 09:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-11-22 o godzinie 09:30
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
13.10.2017 01.00_DZPRII_88-2017_OGLOSZENIE o zamowieniu_przeslane do publikacji do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej
( 150.5 kB )
17.10.2017 01.01_DZPRII_88-2017_Ogloszenie o zamowieniu_opublikowanie w Dz. Urz.UE
( 46.4 kB )
17.10.2017 01.02_DZPRII_88-2017_OGLOSZENIE zmian_przeslane do publikacji do Dziennika Urzedowego Unii Europejskie
( 72.9 kB )
19.10.2017 01.03_DZPRII_88-2017_OGLOSZENIE zmian_opublikowane w DZ. Urz. UE
( 27.3 kB )
17.10.2017 02.00_DZPRII_88-2017_SIWZ
( 23.3 MB )
17.10.2017 02.01_DZPRII 88-2017 DRUKI dla Wykonawcow_JEDZ
( 50 kB )
31.10.2017 03.00_DZPRII_88-2017_Odpowiedz na zapytania Wykonawcow (1)
( 462.8 kB )
10.11.2017 04.00_DZP_RII_88-2017_Odpowiedzi na zapytania Wykonawcow (2)
( 914.5 kB )
22.11.2017 05.00_DZPRII_88-2017_Informacja o otwartych ofertach
( 208.3 kB )
27.11.2017 06.00_DZPRII_88-2017_OGLOSZENIE o wyniku postepowania
( 518.6 kB )