Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

  

Numer/data Temat Termin
składania ofert
DKP-111-1226/17
z dnia 2017-10-13
zadanie nr 1 – świadczenie usług zdrowotnych pacjentom w Centralnej Izbie Przyjęć Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach ordynacji podstawowej.2017-10-31
BOZ-503-K-2/17
z dnia 2017-10-06
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa2017-10-17
DKP-111/1133/17
z dnia 0000-00-00
zadanie nr 1 – konsultacje z zakresu nefrologii w Klinikach SPSK – 1; zadanie nr 2 – konsultacje i wykonywanie drobnych zabiegów z zakresu torakochirurgii w obrębie klatki piersiowej;2017-10-09
DKP-111-1096/17
z dnia 2017-09-05
Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu neonatologii w Klinice Ginekologii i Położnictwa w SPSK12017-09-19
DKP-111-1013/17
z dnia 0000-00-00
wykonywania konsultacji z zakresu genetyki u noworodków i małych dzieci w Klinikach SPSK-1
Nowy termin składania ofert: 2017-08-25
2017-08-18
DKP-111-1012/17
z dnia 0000-00-00
wykonywania konsultacji z zakresu neurologii dziecięcej w Klinikach Pediatrycznych SPSK-12017-08-08
DKP-111-901/17
z dnia 2017-07-03
zadanie nr 1 – świadczenie usług medycznych z zakresu endokrynologii pacjentom Poradni Endokrynologicznej Szpitala przy Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami SPSK-1 jeden raz w tygodniu wg harmonogramu pracy Poradni.2017-07-10
DKP-111-900/17
z dnia 2017-07-03
zadanie nr 1 – opisywanie badań serca monitorowanego metodą Holtera pacjentom Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu2017-07-10
DKP-111-876/17
z dnia 2017-06-19
zadanie nr 1 – wykonywania konsultacji z zakresu neurologii dla dorosłych w Klinikach SPSK-1, zadanie nr 2 – wykonywania konsultacji z zakresu neurologii dziecięcej w Klinikach Pediatrycznych SPSK-1, zadanie nr 3 – wykonywania konsultacji z zakresu laryngologii, drobnych zabiegów laryngologicznych i tracheotomii w Klinikach SPSK-1, zadanie nr 4 – wykonywania konsultacji w zakresie kardiologii z badaniem usg serca u noworodków w Klinice Ginekologii i Położnictwa, w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej, zadanie nr 5 – wykonywania konsultacji w zakresie kardiologii dla dorosłych z badaniem usg serca w Klinikach SPSK1, zadanie nr 6 – udzielanie konsultacji z zakresu neurologii dziecięcej w Oddziale Neonatologii Kliniki Ginekologii i Położnictwa SPSK-1, zadanie nr 7 – wykonywania konsultacji z zakresu genetyki u noworodków i małych dzieci w Klinikach SPSK-1. zadanie nr 8 – wykonywanie badań z zakresu ultrasonografii naczyniowej tętnic obwodowych –usg Doppler w Klinikach SPSK-1,2017-07-14
DKP-111-652/17
z dnia 2017-05-12
świadczenie usług zdrowotnych w ordynacji podstawowej i dyżurowej na rzecz pacjentow SPSK Nr 1 z zakresu usług medycznych anestezjologicznych i intensywnej terapii2017-05-30
DKP-111- 619/17
z dnia 2017-05-05
zadanie nr 1 – świadczenie usług zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych i alergologii pacjentom przyjmowanym w trybie ambulatoryjnym i jednodniowym w Klinice Chorób Wewnętrznych i Alergologii SPSK Nr 1.2017-05-19
DKP-111-342/17
z dnia 2017-03-23
swiadczenie usług zdrowotnych w ordynacji podstawowej w OAiIT2017-03-31
DKP-111/347/17
z dnia 2017-03-21
zadanie nr 1 - świadczenie usług zdrowotnych w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej z zakresu chirurgii dziecięcej w ordynacji dyżurowej.2017-03-28
DKP-111- 151/17
z dnia 2017-02-21
świadczenie usług zdrowotnych w ordynacji dyżurowej na rzecz pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu z zakresu usług medycznych anestezjologicznych i intensywnej terapii
Nowy termin składania ofert: 2017-03-10
2017-02-28
BOZ-503-K-1-17
z dnia 2017-02-08
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych
Nowy termin składania ofert: 2017-02-28
2017-02-21
DKP-111/76/17
z dnia 2017-01-23
zadanie nr 1 - świadczenie usług zdrowotnych w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej z zakresu chirurgii dziecięcej w ordynacji dyżurowej ( w tym dyżur pod telefonem). zadanie nr 2 – udzielanie świadczeń ambulatoryjnych.2017-01-31
DKP-111- 32/17
z dnia 2017-01-17
świadczenie usług zdrowotnych w ordynacji podstawowej i dyżurowej na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu z zakresu usług medycznych anestezjologicznych i intensywnej terapii2017-01-20
DKP-111-2063/16
z dnia 0000-00-00
zadanie nr 1 - świadczenie usług zdrowotnych w zakresie chirurgii plastycznej w Poradni Chirurgii Plastycznej Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii SPSK-1.2016-12-23
DKP-116-2052/16
z dnia 0000-00-00
zadanie nr 1 – wykonywania konsultacji z zakresu urologii w Klinikach SPSK – 1; zadanie nr 2 – wykonywania konsultacji z zakresu neurochirurgii w Klinikach SPSK – 1;
Nowy termin składania ofert: 2017-02-28
2017-01-31
DKP-111- 2048/16
z dnia 2016-12-12
zadanie nr 1 - świadczenie usług zdrowotnych w zakresie intensywnej terapii i anestezjologii w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK Nr 1: a) w ordynacji podstawowej, b) w ordynacji dyżurowej. zadanie nr 2 – świadczenie usług zdrowotnych w ordynacji podstawowej i dyżurowej w SPSK Nr 1: a)z zakresu usług medycznych anestezjologicznych, b) z zakresu usług medycznych intensywnej terapii.2016-12-22
BOZ-503-K-11-16
z dnia 2016-11-30
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych2016-12-14
DKP-111-1975/16
z dnia 2016-11-23
zadanie nr 1 - świadczenie usług zdrowotnych w zakresie intensywnej terapii i anestezjologii w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK Nr 1: a) w ordynacji podstawowej, b) w ordynacji dyżurowej. zadanie nr 2 – świadczenie usług zdrowotnych w ordynacji podstawowej i dyżurowej w SPSK Nr 1: a) z zakresu usług medycznych anestezjologicznych, b) z zakresu usług medycznych intensywnej terapii.2016-12-02
DKP-111-1910/16
z dnia 2016-11-08
zadanie nr 1 - zarządzanie, kierowanie i nadzór nad procesem diagnostyczno- leczniczym w Pracowni MR i TK oraz świadczenie usług medycznych z zakresu TK, MR w tym również opisywanie wykonanych badań TK, MR2016-11-15
DKP-111-1901/16
z dnia 2016-11-08
zadanie nr 1 – świadczenie usług zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych i alergologii celem zabezpieczenia dyżurów w Klinice Chorób Wewnętrznych i Alergologii SPSK Nr 1.2016-11-28
BOZ-503-K-10-16
z dnia 2016-10-25
Konkurs ofert naudzielanie świadczeń zdrowotnych pn. rezonans magnetyczny przysadki mózgowej w znieczuleniu ogólnym2016-11-09
DKP-111-1815/16
z dnia 2016-10-21
zadanie nr 1 – kierowanie oddziałem klinicznym anestezjologii i intensywnej terapii2016-11-15
DKP-111/1503/16
z dnia 2016-09-15
zadanie nr 1-świadczenie usług zdrowotnych w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej z zakresu chirurgii idzieciecej ordynacji zwykłej i dyzurowej.2016-09-27
DZC 1-2016
z dnia 2016-09-08
Konkurs na wybór usług brokerskich w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2016-09-21
2016-09-19
DKP-111-1222/16
z dnia 2016-07-14
zadanie nr1-świadczenia usług zdrowotnych z zakresu neonatologii celem zabezpieczenia dyżurów w Klinice Ginekologii i Położnictwa SPSK Nr 1 - Oddział Kliniczny Neonatologii2016-08-16
DKP-111-887/16
z dnia 2016-07-07
zadanie nr 1 – świadczenie usług zdrowotnych w zakresie chirurgii plastycznej w Poradni Chirurgii Plastycznej w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii SPSK Nr 1, maksymalnie 20 godzin miesięcznie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia.2016-07-16
BOz-503-K-9-16
z dnia 2016-06-24
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych wg pakietów2016-07-11
DKP-111- 896/16
z dnia 2016-05-23
zadanie nr 1 – świadczenie usług medycznych z zakresu laryngologii w Poradni Medycyny Pracy oraz konsultacje laryngologiczne dla pacjentów Szpitala.2016-06-03
DKP-111- 854/16
z dnia 2016-05-13
zadanie nr 1 – świadczenie usług zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych i alergologii celem zabezpieczenia dyżurów w Klinice Chorób Wewnętrznych i Alergologii SPSK Nr 1.2016-05-30
DKP-111- 814 /16
z dnia 2016-05-10
zadanie nr 1 – świadczenie usług zdrowotnych z zakresu neonatologii celem zabezpieczenia dyżurów w Klinice Ginekologii i Położnictwa SPSK Nr 1-Oddział Kliniczny Neonatologii. zadanie nr 2 – świadczenie usług zdrowotnych z zakresu położnictwa i ginekologii celem zabezpieczenia dyżurów w Klinice Ginekologii i Położnictwa SPSK Nr 1-Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy.2016-05-23
BOZ-503-K-8-16
z dnia 2016-05-05
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych wg pakietów2016-05-17
DKP-111--781/16
z dnia 2016-04-26
świadczenia zdrowotne - konsultacje w zakresie: zadanie nr 1 – wykonywania konsultacji z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej w Klinikach SPSK-1, zadanie nr 2 – wykonywania konsultacji z zakresu ortopedii w Klinikach SPSK-1, zadanie nr 3 – wykonywania konsultacji z zakresu reumatologii w Klinikach SPSK-1, zadanie nr 4 – wykonywania konsultacji w zakresie angiologii w Klinikach SPSK-1, zadanie nr 5 – wykonywania konsultacji w zakresie gastroenterologii dla dorosłych w Klinikach SPSK1, zadanie nr 6 – wykonywania konsultacji z zakresu kardiochirurgii w Klinikach SPSK 1 zadanie nr 7 – wykonywania konsultacji z zakresu chirurgii naczyniowej w Klinikach SPSK-1, zadanie nr 8 – wykonywania konsultacji z zakresu kardiologii dorosłych w Klinikach SPSK-1, zadanie nr 9 – wykonywania konsultacji z zakresu urologii dorosłych w Klinikach SPSK-1, zadanie nr 10 – wykonywania konsultacji z zakresu hematologii dziecięcej w Klinikach SPSK-1,2016-05-05
DKP-111-759/16
z dnia 2016-04-26
świadczenia usług zdrowotnych w zakresie alergologii w Poradni Przyklinicznej Alergologicznej dla osób dorosłych SPSK-1 w godzinach pracy poradni.2016-05-09
BOZ-503-K-7-16
z dnia 2016-04-19
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych2016-04-26
DKP-111-391/16
z dnia 2016-04-01
świadczenie usług zdrowotnych z zakresu neonatologii celem zapewnienia świadczeń zdrowotnych w ordynacji podstawowej w wymiarze minimum 120 godzin w miesiącu oraz zapewnienia dyzurów w Klinice Ginekologii i Polożnictwa SPSK-1 - Oddziała Kliniczny Neonatologiczny.2016-04-12
BOZ-503-K-5-16
z dnia 2016-03-29
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa według pakietów2016-04-12
BOZ-503-K-6-16
z dnia 2016-03-29
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji i zabiegów stomatologicznych2016-04-08
DKP-111/369/16
z dnia 2016-03-23
świadczenia zdrowotne w zakresie: wykonywanie konsultacji z zakresu okulistyki noworodkom urodzonym przedwcześnie, leczonym w Klinikach SPSK-1.2016-04-08
BOZ-503-3-16
z dnia 2016-03-14
Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych - badania diagnostyczne z zakresu laryngologii2016-03-23
BOZ-503-K-2-16
z dnia 2016-03-09
Konkurs ofert na udzielanie świadczen zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa według pakietów2016-03-18
BOZ-503-K-1-16
z dnia 2016-03-08
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji i zabiegów stomatologicznych2016-03-21
DKP-111- 74/16
z dnia 2016-02-02
zadanie nr 1 – świadczenie usług medycznych w ordynacji zwykłej z zakresu kardiologii dla pacjentów Szpitala; zadanie nr 2 – świadczenie usług medycznych w ordynacji zwykłej i dyżurowej z zakresu chorób wewnętrznych dla pacjentów Szpitala
Nowy termin składania ofert: 2016-03-30
2016-02-23
DKP-111- 25/16
z dnia 2016-01-13
zadanie nr 1 – zlecenie czynności mających na celu kwalifikację dawców oraz pobieranie komórek krwiotwórczych (w tym przygotowanie dawców i wykonanie zabiegów aferezy lub pobranie szpiku, wykonanie badań diagnostycznych preparatów komórek krwiotwórczych, monitorowanie dawcy przez okres 30 dni od zabiegu).2016-01-20
BOZ-503-K-10-15
z dnia 2015-12-09
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrosotnych z zakresu badań wirusologicznych
Nowy termin składania ofert: 2015-12-28
2015-12-21
BOZ-503-K-9-15
z dnia 2015-12-09
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych - badania mikrobiologiczne2015-12-18
BOZ-503-K-8-15
z dnia 2015-12-03
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
Nowy termin składania ofert: 2015-12-21
2015-12-15
BOZ-503-K-7-15
z dnia 2015-12-03
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych2015-12-15
DKP-111/1723. /15
z dnia 2015-12-03
zadanie nr 1 - świadczenie usług zdrowotnych w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej z zakresu chirurgii oraz urologii dziecięcej celem zabezpieczenia dyżurów pod telefonem oraz w przypadku wezwań2015-12-08
BOZ-503-K-6-15
z dnia 2015-12-01
Konkurs ofert na udzielanie świadczń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych2015-12-10
DKP-111/1668/15
z dnia 2015-11-19
zadanie nr 1 – konsultacje onkologiczne kliniczne wraz z zabezpieczeniem pakietu onkologicznego2015-11-26
DKP-111/1557/15
z dnia 2015-11-06
zadanie nr 1 – świadczenie usług zdrowotnych pacjentom w Centralnej Izbie Przyjęć Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach ordynacji podstawowej. zadanie nr 2 - świadczenie usług zdrowotnych pacjentom w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej- chirurg dziecięcy, w godzinach ordynacji podstawowej i dyżurowej zadanie nr 3 - świadczenia usług zdrowotnych - konsultacje kardiologiczne dla pacjentów Szpitala.2015-11-17
DKP-111/1445/15
z dnia 2015-10-14
zadanie nr 1 – konsultacje z zakresu nefrologii w Klinikach SPSK – 1; zadanie nr 2 – konsultacje i wykonywanie drobnych zabiegów z zakresu torakochirurgii w obrębie klatki piersiowej;2015-10-27
DKP-111- 1156 /15
z dnia 2015-08-25
zadanie nr 1 – świadczenie usług zdrowotnych pacjentom w Centralnej Izbie Przyjęć Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach ordynacji podstawowej. zadanie nr 2 - świadczenie usług zdrowotnych pacjentom w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej- chirurg dziecięcy, w godzinach ordynacji podstawowej i dyżurowej. zadanie nr 3 - świadczenia usług zdrowotnych - konsultacje kardiologiczne dla pacjentów Szpitala.2015-09-04
DKP-111-743/15
z dnia 2015-07-22
świadczenia usług medycznych z zakresu endokrynologii pacjentów Poradni Endokrynologicznej Szpitala przy Kl.Endokrynologii, Diabetologii i leczenia Izotopami SPSK-1 jeden raz w tygodniu wg harmonogramu pracy Poradni2015-08-05
BOZ-503-K-5/15
z dnia 2015-07-03
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych - badania wirusologiczne
Nowy termin składania ofert: 2015-07-17
2015-07-15
DKP/111-616/15
z dnia 2015-06-10
świadczenie usług zdrowotnych z zakresu neonatologii celem zabezpieczenia dyżurów w Klinice Ginekologii i Położnictwa SPSK-1 - Oddział Kliniczny Neonatologiczny2015-06-23
DKP-111- 459/15
z dnia 2015-05-14
zadanie nr 1 – świadczenie usług zdrowotnych pacjentom w Centralnej Izbie Przyjęć Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:052015-05-29
BOZ-503-K-4-15
z dnia 2015-05-08
Konkurs ofertna udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań wstecznej cholangiopankreatografii (ERCP)2015-05-25
DKP111-344/15
z dnia 2015-04-09
zadanie nr 1 – udzielanie świadczeń usług zdrowotnych celem zabezpieczenia dyżurów medycznych w Centralnej Izbie Przyjęć Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2015-05-15
2015-05-04
DKP-111-299/15
z dnia 2015-03-30
udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego2015-04-01
BOZ-503-K-3/15
z dnia 2015-03-11
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych - badania laryngologiczne2015-03-20
BOZ-503-K-1/15
z dnia 2015-02-24
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowtnych z zakresu badań diagnostycznych-badania bakteriologiczne, mykologiczne i wirusologiczne2015-03-04
boz-503-K-2/15
z dnia 2015-02-18
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych2015-03-11
DKP-111/146/15
z dnia 2015-02-16
Konkurs na: zadanie nr 1- udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii dla pacjentów Szpitala oraz Izby Przyjęć w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 22.00; zadanie nr 2 - wykonywanie i opisywanie badań serca monitorowanego metodą Holtera
Nowy termin składania ofert: 2015-03-31
2015-02-27
DKP-111-60/15
z dnia 2015-01-29
świadczenia usług medycznych do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii,mikrochirurgii ręki i wad wrodzonych kończyn górnych u dzieci w SPSK 12015-02-10
DKP-111-18/15
z dnia 2015-01-09
Konkurs na konsultacje onkologiczne kliniczne wraz z zabezpieczeniem pakietu onkologicznego
Nowy termin składania ofert: 2015-03-31
2015-01-19
BOZ-503-K-9/14
z dnia 2014-12-16
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych
Nowy termin składania ofert: 2014-12-31
2014-12-23
DKP-111/1475/14
z dnia 2014-12-15
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii plastycznej2014-12-24
BOZ-K-8/14
z dnia 2014-12-11
Konkurs ofert na uzdielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych2014-12-22
BOZ-503-K-7/14
z dnia 2014-12-09
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie 1 - wykonywanie badań z zakresu rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej dla pacjentów SPSK 1 (zabezpieczenie na wypadek awarii urządzeń SPSK 1), zadanie nr 2 - wykonywanie badań z zakresu rezonansu magnetycznego w znieczuleniu ogólnym2014-12-19
BOZ-503-K-6/14
z dnia 2014-11-18
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych2014-11-28
BOZ-503-K-5/14
z dnia 2014-10-31
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych2014-11-13
DKP-111-862/14
z dnia 2014-07-11
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych celem zabezpieczenia dyżurów w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego2014-07-23
DKP-111-845/14
z dnia 2014-07-07
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: opisywanie badań MR w Zakładzie Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej SPSK-1,2014-07-11
DKP-111-655/14
z dnia 2014-05-08
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakrsu neonatologii w Klinice Ginekologii i Połoźnictwa2014-05-27
BOZ-503-K-4-14
z dnia 2014-03-19
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji i zabiegów stomatologicznych2014-03-26
DKP-111-331/14
z dnia 2014-03-18
udzielanie konsultacji z zakresu okulistyki noworodkom przedwczesnie urodzonym leczonym w klinikach SPSK-12014-04-02
BOZ-503-K-3-14
z dnia 2014-03-13
konkurs na świadczenia zdrowotne - wykonywanie badań diagnostycznych z zakresu laryngologii2014-03-20
503-K-2-14
z dnia 2014-03-05
udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa według pakietów:2014-03-14
DKP-116-235_14
z dnia 2014-02-17
– konkurs na wykonywanie konsultacji z zakresu urologii,reumatologii i ortopedii w Klinikach SPSK – 1;
Nowy termin składania ofert: 2014-03-28
2014-02-28
DKP-116-235/14
z dnia 2014-02-17
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na konsultacje z zakresu urologii, reumatologii i ortopedii2014-02-28
BOZ-503-K-1/14
z dnia 2014-01-30
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji i zabiegów stomatologicznych
Nowy termin składania ofert: 2014-02-21
2014-02-13
DKP-111/22 /14
z dnia 2014-01-10
konkurs na udzielanie konsultacji z zakresu kardiologii u pacjentow dorosłych wyłącznie leczonych w SPSK-1.2014-02-18