Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

  

Numer/data Temat Termin
składania ofert
DTE/SSAM/2-2017
z dnia 2017-10-09
Sprzedaz nieruchomosci2017-10-23
DTE/SAM/1-2017
z dnia 2017-07-10
Sprzedaz ruchomosci: sterylizator parowy Cliniclav 25, autoklaw Anmed2017-07-24
DKP-111/938/17
z dnia 2017-07-07
Praktyki, wolontariat2017-07-31
DKP-111-1868/16
z dnia 2016-10-21
Ogłoszenie na stanowisko Opiekuna Medycznego2016-11-30
DKP-111-1867/16
z dnia 2016-10-21
Ogłoszenie na stanowisko Pielęgniarki2016-11-30
DKP-111/1230 /16
z dnia 2016-07-18
zadanie nr 1 - świadczenie usług zdrowotnych w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ordynacji zwykłej i dyżurowej.2016-07-28
DKP-111-1246/16
z dnia 2016-07-14
ogłoszenie na stanowisko lekarza ginekologa2016-08-31
DKP/274/16
z dnia 2016-02-29
ogłoszenie o zatrudnieniu Głównego Energetyka2016-03-15
DKP-10/2015
z dnia 2015-10-15
ogłoszenie o zatrudnieniu Technika elektroradiologii 2015-11-30
zarzadzenie nr 38/2015
z dnia 2015-07-22
w sprawie zasad odbywania stazy kierunkowych do specjalizacji w SPSK1 przez lekarzy zatrudnionych w innym podmiocie2015-07-22
Zarzadzenie nr 37/2015
z dnia 2015-06-22
zasady odbywania staży kierunkowych do specjalizacji przez lekarzy zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu2015-07-22
DKP-02/2015
z dnia 2015-02-17
Ogłoszenie o zatrudnieniu głównego energetyka2015-03-05
DKP-01/2015
z dnia 2015-02-17
Ogłoszenie o zatrudnieniu inspektora nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych2015-03-03
DZP/SSAM/12/15
z dnia 2015-01-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż mammografów2015-02-04
DZP/E/486-2014
z dnia 2014-12-12
Dostawa pulsoksymetru, elektrokardiografu, zestawu do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tetniczego2014-12-16
DZT/SSAM/399/14
z dnia 2014-04-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż mammografów2014-11-17
DZP/E/391-2014
z dnia 2014-10-10
Usługa badania sprawozdania finansowego za rok 2014, 2015 i 2016.2014-10-20
DKP
z dnia 2014-09-11
ogłoszenie o zatrudnieniu Kierownika Zespołu ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej2014-09-30
DTE - 2014-09-10
z dnia 2014-09-10
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu techniczneho, którego przedmiotem jest zintegrowany system monitoringu wizyjnego i ochrona fizyczna budynków i rejonu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr1 we Wrocławiu.
Nowy termin składania ofert: 2014-10-01
2014-09-26
DTI -2014-08-18
z dnia 2014-08-18
Ogłoszenie o zatrudnieniu głównego energetyka2014-08-31
GE-2014-08-18
z dnia 2014-08-18
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie dostarczenie energii elektrycznej i przesył do szpitala SPSK12014-08-18
DLG-2014-02-27
z dnia 2014-02-27
Ogłoszenie o sprzedaży pralki MIELE PW616EL i suszarki SE-22R
Nowy termin składania ofert: 2014-04-11
2014-03-14