Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

  

Numer/data Temat Termin
składania ofert
DZP/RI/108-2017
z dnia 2017-11-20
Roboty budowlane w zakresie remontu i przebudowy pomieszczeń przyziemia budynku Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej na potrzeby Pracowni Endoskopii Zabiegowej 2017-12-06
DZP/RI/67-2017
z dnia 2017-08-21
Wykonanie w systemie projektuj i buduj przebudowy Kliniki Psychiatrii i utworzenie oddziału realizującego stacjonarne świadczenia psychiatryczne dla dorosłych wraz z poradnią zdrowia psychicznego we Wrocławiu przy ul. Pasteura 10
Nowy termin składania ofert: 2017-10-13
2017-09-22