Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

  

Numer/data Temat Termin
składania ofert
DZP/RII/71-2017
z dnia 2017-09-12
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie prania (w tym: suszenie, prasowanie, maglowanie, dezynfekcja, czyszczenie chemiczne, naprawa, segregacja, pakowanie) bielizny operacyjnej, bielizny pościelowej, odzieży roboczej, mopów oraz pozostałego asortymentu wraz z transportem również na terenie obiektów SPSK Nr 1 oraz wdrożenia systemu RFID HF, rentalu bielizny operacyjnej, bielizny pościelowej i mopów2017-10-24
DZP/RII/70-2017
z dnia 2017-09-07
Dostawa wysokospecjalistycznego sprzętu dla ośrodka leczenia bezpłodności wg pakietów 1 – 62017-10-19
DZP/RI/68-2017
z dnia 2017-08-24
Dostawa zestawu endoskopowego 2017-09-13
DZP/R/55-2017
z dnia 2017-08-21
Usługa wykonania projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy naprawy attyk nad wejściem głównym do budynku klinicznego przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 66-68 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę2017-09-28
DZP/RI/67-2017
z dnia 2017-08-21
Wykonanie w systemie projektuj i buduj przebudowy Kliniki Psychiatrii i utworzenie oddziału realizującego stacjonarne świadczenia psychiatryczne dla dorosłych wraz z poradnią zdrowia psychicznego we Wrocławiu przy ul. Pasteura 102017-09-22
DZP/RI/65-2017
z dnia 2017-08-10
Dostawa produktu farmaceutycznego Busulfan 2017-08-22
DZP/RI/60-2017
z dnia 2017-08-09
Usługa okresowego przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej wg pakietów 1-170 w okresie 12 miesięcy2017-09-14
DZP/R/64-2017
z dnia 2017-08-04
Dostawa produktów farmaceutycznych GLUCOSUM I NATRII CHLORIDUM wg pozycji 1 - 7 2017-08-16
DZP/RI/63-2017
z dnia 2017-08-04
Dostawa produktów farmaceutycznych wg pakietów 1 - 3 2017-08-18
DZP/RI/62-2017
z dnia 2017-08-03
Dostawa wyrobów medycznych wg pakietów 1 – 642017-09-06
DZP/RI/58-2017
z dnia 2017-08-02
Dostawa wyrobów medycznych do przygotowania i podawania cytostatyków wg pakietów 1 – 2
Nowy termin składania ofert: 2017-09-05
2017-08-30
DZP/RI/57-2017
z dnia 2017-08-02
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu indywidualnych dawek cytostatyków
Nowy termin składania ofert: 2017-09-15
2017-08-28
DZP/RI/59-2017
z dnia 2017-07-28
Dostawa opatrunków wg pakietów 1 – 32017-08-25
DZP/R/61-2017
z dnia 2017-07-28
Dostawa cyfrowej płyty grzewczej do podgrzewania preparatów, cieplarki laboratoryjnej oraz wirówki laboratoryjnej wg pakietów 1 – 32017-08-17
DZP/RI/56-2017
z dnia 2017-07-25
Dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych, sanitarnych, elektrycznych, materiałów i części zamiennych do reduktorów tlenowych, żarówek, świetlówek i lamp sodowych oraz elektronarzędzi
Nowy termin składania ofert: 2017-08-07
2017-08-02
DZP/R/54-2017
z dnia 2017-07-20
Usługa wykonania projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy pomieszczeń Kliniki Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia w budynku przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 50/52 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Nowy termin składania ofert: 2017-08-03
2017-08-01
DZP/R/52-2017
z dnia 2017-07-14
Roczna usługa serwisowa wraz z dostawą części zamiennych urządzeń do oczyszczania powietr za Genano w zakresie konserwacj i2017-07-26
DZP/RI/51-2017
z dnia 2017-07-10
Usługa transportu sanitarnego specjalistycznego „S”– przewóz osób2017-07-12
DZP/RI/50-2017
z dnia 2017-07-04
usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów medycznych,
Nowy termin składania ofert: 2017-07-17
2017-07-14
DZP/RI/45-2017
z dnia 2017-06-21
Dostawa produktów farmaceutycznych Pegintron i Ribavirin U W A G A! Zmiana nazwy postepowania: Dostawa produktów farmaceutycznych Peginterferon alfa 2a i Ribavirin
Nowy termin składania ofert: 2017-07-05
2017-07-03
DZP/R/43-2017
z dnia 2017-06-19
Dostawa produktu farmaceutycznego Pegfilgrastim2017-06-27
DZP/RI/40-2017
z dnia 2017-06-09
roboty budowlane w zakresie wykonania prac dekarskich polegających na przemurowaniu części kominów z naprawą i uzupełnieniem skorodowanych metalowych podpór oraz remontem połaci dachowych w budynku przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 66-68 we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2017-09-25
2017-07-05
DZP/RI/42-2017
z dnia 2017-06-06
Dostawa środków do dezynfekcji i higieny wg pakietów 1 – 30
Nowy termin składania ofert: 2017-06-22
2017-06-14
DZP/RI/38-2017
z dnia 2017-05-30
Usługa transportu sanitarnego – przewóz osób oraz materiału biologicznego
Nowy termin składania ofert: 2017-06-20
2017-06-13
DZP/R/34-2017
z dnia 2017-05-19
Dostawa materiałów sterylizacyjnych wg pakietów 1 – 20
Nowy termin składania ofert: 2017-05-30
2017-05-29
DZP/RI/26-2017
z dnia 2017-04-28
Dostawa mebli medycznych: łózek dla dorosłych i niemowląt, stolików przyłóżkowych, wózków siedzących i leżących, stanowisk do pobierania krwi, przewijaka ściennego oraz materacy przeciwodleżynowych2017-05-30
DZP/RII/33-2017
z dnia 2017-04-21
Dostawa pomp insulinowych wg pakietów 1-32017-06-06
DZP/R/30-2017
z dnia 2017-04-12
Dostawa pulsoksymetrów 2017-06-29
DZP/R/29-2017
z dnia 2017-04-12
Dostawa ssaków 2017-06-29
DZP/RI/23-2017
z dnia 2014-03-24
Dostawa produktów farmaceutycznych wg pozycji 1 - 72017-04-05
DZP/R/19-2017
z dnia 2017-03-17
Dostawa materiałów gospodarczych2017-04-26
DZP/RI/122-2016
z dnia 2017-01-30
Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu wysiłkowego nieotrzymania moczu oraz statyki narządu rodnego
Nowy termin składania ofert: 2017-02-09
2017-02-07
DZP/RI/123-2016
z dnia 2017-01-26
Dostawa produktu farmaceutycznego Atosiban 2017-02-07
DZP/RI/124-2016
z dnia 2017-01-20
Dostawa jednorazowych rękawic niesterylnych wg pakietów 1 – 5
Nowy termin składania ofert: 2017-02-06
2017-02-03
DZP/RII/113-2016
z dnia 2017-01-18
Dostawa produktów farmaceutycznych wg pakietów 1 - 9 2017-03-01
DZP/RII/110-2016
z dnia 2016-12-08
Dostawa produktów farmaceutycznych wg pakietów 1 - 16 2017-01-31
DZP/RII/111-2016
z dnia 2016-12-07
Dostawa produktów farmaceutycznych wg pakietów 1 - 6 2017-01-18
DZP/RI/109-2016
z dnia 2016-12-02
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczania autoprzeciwciał i innych parametrów metodą immunochemiczną wraz z dzierżawą aparatu z backupem2016-12-12
DZP/RI/105-2016
z dnia 2016-11-22
Dostawa produktów chemicznych2016-12-06
DZP/RI/104-2016
z dnia 2016-11-10
Dostawa wyrobu medycznego wraz z dzierżawą aparatu do fototerapii pozaustrojowej w systemie off-line2016-11-18
DZP/R/96-2016
z dnia 2016-10-28
Dostawa łóżka szpitalnego z materacem przeciwodleżynowym, zmiennociśnieniowym
Nowy termin składania ofert: 2016-11-15
2016-11-09
DZP/RI/97-2016
z dnia 2016-10-28
Dostawa implantów do kręgosłupa i kończyn w pakietach 1-4
Nowy termin składania ofert: 2016-11-21
2016-11-09
DZP/RI/92-2016
z dnia 2016-10-18
Dostawa pomp insulinowych wg pakietów 1 - 32016-10-28
DZP/RII/88-2016
z dnia 2016-07-27
Dostawa produktu farmaceutycznego Rituximab 2016-09-09
DZP/RI/86-2016
z dnia 2016-07-25
Dostawa produktów farmaceutycznych wg pakietów 1 - 22016-08-04
DZP/RI/83-2016
z dnia 2016-07-12
Dostawa produktu farmaceutycznego Brentuksymab vedotin2016-07-22
DZP/RII/75-2016
z dnia 2016-06-20
Dostawa zestawów laparoskopowych wg pakietów 1 – 2
Nowy termin składania ofert: 2016-08-23
2016-08-03
DZP/RI/74-2016
z dnia 2016-06-14
Dostawa materiałów ogólnomedycznych wg pakietów 1 – 212016-07-29
DZP/RI/72-2016
z dnia 2016-05-05
Dostawa produktu farmaceutycznego immunoglobuliny ATGAM2016-05-19