Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

  

Numer/data Temat Termin
składania ofert
DZP/RI/99-2017
z dnia 2017-11-22
Dostawa materiałów ogólnomedycznych wg pakietów 1 - 172017-12-14
DZP/RI/112-2017
z dnia 2017-11-21
Dostawa narzędzi chirurgicznych, uchwytu do lamp operacyjnych Famed, uchwytu do lamp operacyjnych Mach, poszerzadła do przełyku wg pakietów 1 - 42017-11-29
DZP/R/102-2017
z dnia 2017-11-21
iUsługa wykonania legalizacji i napraw wag lekarskich, niemowlęcych, laboratoryjnych, analitycznych i łóżkowych znajdujących się w Klinikach SPSK Nr 1 we Wrocławiu2017-12-19
DZP/RI/108-2017
z dnia 2017-11-20
Roboty budowlane w zakresie remontu i przebudowy pomieszczeń przyziemia budynku Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej na potrzeby Pracowni Endoskopii Zabiegowej 2017-12-06
DZP/RI/105-2017
z dnia 2017-11-17
Dostawa gastroskopu z torem wizyjnym, zestawu do cystoskopii i ssaka elektrycznego wg pakietów 1- 3
Nowy termin składania ofert: 2017-11-27
2017-11-24
DZP/RI/111-2017
z dnia 2017-11-16
Dostawa foteli ginekologicznych dla pacjentek niepełnosprawnych, przewoźnego aparatu ultrasonograficznego na salę operacyjną oraz stołu operacyjnego wg pakietów 1- 3 2017-11-24
DZP/RI/100-2017
z dnia 2017-11-16
Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do oznaczania białek specyficznych metodą nefelometrii wraz z dzierżawą aparatu głównego z aparatem back – up2017-12-14
DZP/R/109-2017
z dnia 2017-11-15
Dostawa aparatu USG
Nowy termin składania ofert: 2017-11-27
2017-11-23
DZP/RI/101-2017
z dnia 2017-11-14
Dostawa implantów ortopedycznych wg pakietów 1-62017-12-08
DZP/RII/97-2017
z dnia 2017-11-13
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie prania (w tym: suszenie, prasowanie, maglowanie, dezynfekcja, czyszczenie chemiczne, naprawa, segregacja, pakowanie) bielizny operacyjnej, bielizny pościelowej, odzieży roboczej, mopów oraz pozostałego asortymentu wraz z transportem również na terenie obiektów SPSK Nr 1 oraz wdrożenia systemu RFID HF, rentalu bielizny operacyjnej, bielizny pościelowej i mopów2017-12-27
DZP/RI/83-2017
z dnia 2017-11-07
dostawa ostrzy i strzyżarki chirurgicznych, koszy i stelaży na odpady, rękawic gospodarczych, wózków serwisowych do sprzątania, naczyń i sztućców jednorazowego użytku, środków czystości, ścierek różnych, termometrów do lodówek2017-12-11
DZP/RI/96-2017
z dnia 2017-10-26
Dostawa ultrasonografu z kolorowym Dopplerem2017-11-15
DZP/RI/95-2017
z dnia 2017-10-26
Dostawa aparatu do leczenia tlenkiem azotu, urządzenia do nieinwazyjnej wentylacji nosowej wg pakietów 1 – 22017-11-13
DZP/RI/94-2017
z dnia 2017-10-26
Dostawa urządzenia do wspomagania oddechu wysokoprzepływową tlenoterapią oraz respiratora wg pakietów 1 - 22017-11-13
DZP/RI/93-2017
z dnia 2017-10-26
Dostawa lampy do fototerapii oraz stanowiska do resuscytacji wg pakietów 1 - 22017-11-09
DZP/RI/77-2017
z dnia 2017-10-11
Dostawa przeciwciał monoklonalnych do cytometrii przepływowej gr. I, odczynników do cytometru FACS CANTO II, przeciwciał monoklonalnych do cytometrii przepływowej gr. II-V, odczynników do analizatora hematologicznego MEDONIC firmy BOULE wg pakietów 1- 42017-10-25
DZP/RI/82-2017
z dnia 2017-10-24
Dostawa sond specyficznych do FISH, sond malujących do FISH wg pakietów 1-32017-11-13
DZP/RI/86-2017
z dnia 2017-10-20
Dostawa aparatu USG2017-10-30
DZP/RI/85-2017
z dnia 2017-10-20
Dostawa pomp infuzyjnych przepływowych oraz pomp infuzyjnych strzykawkowych wg pakietów 1- 22017-10-30
DZP/R/92-2017
z dnia 2017-10-19
Dostawa pulsoksymetrów transportowych, kardiomonitorów wieloczynnościowych wg pakietów 1 – 2
Nowy termin składania ofert: 2017-11-06
2017-11-02
DZP/RI/89-2017
z dnia 2017-10-19
Dostawa inkubatorów otwarto-zamkniętych (hybrydowych) oraz inkubatorów zamkniętych do podstawowej opieki wg pakietów 1-2
Nowy termin składania ofert: 2017-11-03
2017-11-02
DZP/RI/91-2017
z dnia 2017-10-17
Dostawa cytometru przepływowego, separatora komórkowego, fotela do aferez, lodówki przenośnej z zasilaniem i monitorowaniem do przewożenia komórek krwiotwórczych wg pakietów 1 – 4 2017-10-27
DZP/RII/84-2017
z dnia 2017-10-17
Dostawa systemu radiologii cyfrowej bezpośredniej i pośredniej 2017-11-28
DZP/RII/88-2017
z dnia 2017-10-13
Dostawa lasera PDL, lasera CO2, lasera Nd-YAG wg pakietów 1-32017-11-22
DZP/RII/78-2017
z dnia 2017-10-13
Usługa dozoru obiektów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu 2017-11-23
DZP/R/76-2017
z dnia 2017-10-12
Dostawa odczynników chemicznych, złożonych, specjalistycznych, pomocniczych do cytogenetyki, cytochemii i histopatologii oraz podłoża i odczynniki różne do hodowli komórkowych wg. pakietów 1-5.
Nowy termin składania ofert: 2017-10-27
2017-10-26
DZP/R/75-2017
z dnia 2017-10-12
testów do oznaczania elektrolitów w pocie do aparatu NANODUCT 2 oraz barwniki hematologiczne firmy WESCOR Inc. wy pakietów 1-22017-10-24
DZP/RI/74-2017
z dnia 2017-10-12
Dostawa odczynników i mediów do badań diagnostycznych dla Przyklinicznego Laboratorium Hematologicznego, Poradni Genetycznej i Laboratorium Kliniki Dermatologii wg pakietów 1 – 7
Nowy termin składania ofert: 2017-10-27
2017-10-26
DZP/RI/81-2017
z dnia 2017-10-11
Dostawa produktów farmaceutycznych wg pozycji 1 - 32017-10-23
DZP/RI/80-2017
z dnia 2017-10-11
Dostawa produktów farmaceutycznych wg pakietów 1 - 22017-10-23
DZP/R/66-2017
z dnia 2017-10-06
usługa wykonania ekspertyz przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem zgody od Komendanta Straży Pożarnej na wskazane w dokumencie odstępstwa dla budynków SPSK Nr 1 we Wrocławiu2017-11-17
DZP/E/345-2017
z dnia 2017-10-04
Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 20172017-10-13
DZP/RI/69-2017
z dnia 2017-10-03
Dostawa sprzętu komputerowego wg pakietów 1 – 4
Nowy termin składania ofert: 2017-10-20
2017-10-17
DZP/RII/70-2017
z dnia 2017-09-07
Dostawa wysokospecjalistycznego sprzętu dla ośrodka leczenia bezpłodności wg pakietów 1 – 62017-10-19
DZP/R/55-2017
z dnia 2017-08-21
Usługa wykonania projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy naprawy attyk nad wejściem głównym do budynku klinicznego przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 66-68 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę2017-09-28
DZP/RI/67-2017
z dnia 2017-08-21
Wykonanie w systemie projektuj i buduj przebudowy Kliniki Psychiatrii i utworzenie oddziału realizującego stacjonarne świadczenia psychiatryczne dla dorosłych wraz z poradnią zdrowia psychicznego we Wrocławiu przy ul. Pasteura 10
Nowy termin składania ofert: 2017-10-13
2017-09-22
DZP/RI/60-2017
z dnia 2017-08-09
Usługa okresowego przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej wg pakietów 1-170 w okresie 12 miesięcy2017-09-14
DZP/RI/62-2017
z dnia 2017-08-03
Dostawa wyrobów medycznych wg pakietów 1 – 642017-09-06
DZP/RI/58-2017
z dnia 2017-08-02
Dostawa wyrobów medycznych do przygotowania i podawania cytostatyków wg pakietów 1 – 2
Nowy termin składania ofert: 2017-09-05
2017-08-30
DZP/RI/57-2017
z dnia 2017-08-02
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu indywidualnych dawek cytostatyków
Nowy termin składania ofert: 2017-09-15
2017-08-28
DZP/RI/59-2017
z dnia 2017-07-28
Dostawa opatrunków wg pakietów 1 – 32017-08-25
DZP/R/61-2017
z dnia 2017-07-28
Dostawa cyfrowej płyty grzewczej do podgrzewania preparatów, cieplarki laboratoryjnej oraz wirówki laboratoryjnej wg pakietów 1 – 32017-08-17
DZP/RI/45-2017
z dnia 2017-06-21
Dostawa produktów farmaceutycznych Pegintron i Ribavirin U W A G A! Zmiana nazwy postepowania: Dostawa produktów farmaceutycznych Peginterferon alfa 2a i Ribavirin
Nowy termin składania ofert: 2017-07-05
2017-07-03
DZP/R/43-2017
z dnia 2017-06-19
Dostawa produktu farmaceutycznego Pegfilgrastim2017-06-27