Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:25

 

Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii

Kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek

Oddziały Lekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny chorób wewnętrznych

Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek

Oddział kliniczny alergologicznyProf. dr hab. n. med. Bernard Panaszek

Lokalizacja ul. Marii Curie-Skłodowskiej 66, 50-369 Wrocław

Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek - specjalista chorób wewnętrznych i alergologii

Informacja o Klinice:

Klinika udziela świadczeń całodobowo z zakresu hospitalizacji pacjentów pełnoletnich. Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym i nagłym. Oddziały wyróżniają się szerokim profilem leczonych schorzeń. W Klinice hospitalizowani są pacjenci zarówno bez ustalonego wstępnie rozpoznania, jak i pacjenci z przewlekłymi i powikłanymi chorobami wielu narządów. Najczęściej są to: niedokrwienie mózgu wraz z udarem, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca. 
Zmieniony: Poniedziałek, 01 Lutego 2016 13:03