Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:31

 

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

Kierownik KlinikiProf. dr hab. n. med. Kazimierz Kuliczkowski

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny hematologii i transplantacji szpiku

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kuliczkowski

Oddział kliniczny hematologiczny pobytu dziennego
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kuliczkowski

 

 

 

 

 

Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
funkcję kierownika Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku pełni od 1998 roku. Posiada specjalizacje z Chorób Wewnętrznych, Hematologii, Transplantologii Klinicznej, a także z Onkologii Klinicznej. Za swoją pracę naukową, organizacyjną i dydaktyczną otrzymał wiele nagród, w tym nagrodę Ministra Zdrowia, Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe, Order Bene Meritus, Medal Edukacji Narodowej. Od 1976 r. prowadzi liczne projekty badawcze w ramach badań naukowych – KBN i następnie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stworzył i rozbudował ośrodek przeszczepiania szpiku i pracownię biologii molekularnej, a także dostosował warunki hospitalizacji chorych do współczesnych wymogów. Czynnie bierze udział w dydaktyce przed- i podyplomowej jako wykładowca i współredaktor skryptów dla studentów. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych.  

Informacja o Klinice:Klinika Hematologii jest największym ośrodkiem hematologicznym na Dolnym Śląsku oraz jednym z największych w Polsce. Klinika zajmuje się leczeniem schorzeń nowotworowych układu krwiotwórczego, układu chłonnego, terapią zaburzeń krzepnięcia i innych nienowotworowych chorób krwi. Klinika bierze udział w wieloośrodkowych badaniach klinicznych.
W skład kliniki wchodzi Oddział Hematologiczny, Oddział Transplantacji Szpiku oraz Poradnia Hematologiczna z Oddziałem Leczenia Dziennego.Lekarze z naszego ośrodka są zaangażowani w działalność „Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków” (Polish Lymphoma Research Group), Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek (Polish Adult Leukemia Group), Polska Grupa Szpiczakowa, Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (Polish Myeloma Consortium).
 

 

 
Zespół lekarski Kliniki:

Kierownik/Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kuliczkowski

Zespół Kliniki
Dr hab. prof. nadzw. Tomasz Wróbel
Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
Dr hab. n. med. Katarzyna Kapelko-Słowik
Dr n. med. Donata Urbaniak-Kujda
Dr n. med. Monika Biedroń
Dr n. med. Monika Biernat
Dr n. med. Aleksandra Butrym
Dr n. med. Izabela Dereń-Wagemann
Dr n. med. Jarosław Dybko
Dr n. med. Marek Kiełbiński
Dr n. med. Ewa Mędraś
Dr n. med. Justyna Rybka
Dr n. med. Ewa Stefanko

Rezydenci:
lek. med. Aleksandra Bogucka-Fedorczuk
lek. med. Jakub Dębski
lek. med. Olga Dobrzyńska
lek. med. Mateusz Sawicki
 

Zmieniony: Środa, 02 Września 2015 08:50