Klinika Geriatrii
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:25

 

Klinika Geriatrii

P. o. Kierownika KlinikiProf. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny geriatryczny

Dr n. med. Zbigniew Machaj
Prof_MalgorzataSobieszczanska.JPG
P. o. Kierownika Kliniki:
Prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

Informacja o Klinice:


Katedra i Klinika Geriatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozpoczęła funkcjonowanie
z dniem 1 października 2016 roku. Klinika posiada w swym składzie 21 łóżkowy odział diagnostyczno-obserwacyjny
oraz bazę zabiegową i dydaktyczną. Do hospitalizacji w Klinice Geriatrii kwalifikowane są osoby w wieku podeszłym
wymagające kompleksowej oceny geriatrycznej.

Badania naukowe w Katedrze i Klinice Geriatrii koncentrują się na fizjologicznych i patologicznych zjawiskach
procesu starzenia się oraz wielkich problemach geriatrycznych, w tym otępieniu (m.in. chorobie Alzheimera),
majaczeniu i depresji, a także różnorodnych aspektach zespołu kruchości”, cukrzycy, osteoporozy i choroby
sercowo-naczyniowej, a także polipragmazji, wiodącej do jatrogennego zespołu geriatrycznego. W Katedrze
i Klinice Geriatrii realizowany jest przedmiot „Geriatria” dla studentów V roku kierunku lekarskiego,
polskojęzycznych i anglojęzycznych, w wymiarze rocznym 40 godzin (10 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń
klinicznych).

Aktualnie realizowany jest projekt statutowy pt. „Bezpieczeństwo spirometrycznego testu rozkurczowego
u starszych osób”.

  Geriatria.JPG

Usługi medyczne

Do hospitalizacji w Klinice Geriatrii kwalifikowane są osoby w wieku podeszłym wymagające kompleksowej oceny
geriatrycznej. Wykonywane są badania lekarskie, ocena sprawności funkcjonalnej (czynności dnia codziennego),
ocena stanu fizycznego, psychicznego. W Klinice wykonywana jest rehabilitacja geriatryczna oraz badania
przesiewowe w zakresie ryzyka upadku u osób w podeszłym wieku. Pacjenci są konsultowani przez psychologa
w kierunku zaburzeń otępiennych, zespołów depresyjnych, lękowych i innych. 
Geriatria_zespol.jpg

Skład osobowy Kliniki

P.o. Kierownika Kliniki

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska

Zespół Kliniki

Lekarze

Dr n. med. Machaj Zbigniew - starszy wykładowca UMW
Dr n. med. Szczepaniak Wioletta - starszy wykładowca UMW
Dr n. med. Pirogowicz Iwona - adiunkt UMW
Lek. Kulczak Aleksandra - asystent SPSK-1
Lek. Lindner Karolina - asystent UMW
Lek. Parużyńska Anna - asystent UMW
Lek. Szymala-Pędzik Małgorzata - asystent UMW


 
Psycholog kliniczny:
Mgr Elżbieta Luczys

Pielęgniarka oddziałowa:
Mgr Renata Grocholska-Skiba

Pielęgniarka koordynująca:
Monika Ambroziak

Rehabilitant:
Mgr Władysław Wierzejski
Sekretariat:
Magdalena CiechanowiczOsiągnięcia Kliniki:

Wybrane publikacje pracowników Katedry:

1.    B Bień, P Błędowski, K Broczek, J Derejczyk, T Grodzicki, K Kędziora-Kornatowska, J Kokoszka-Paszkot,
M Przygucka-Gawlik, A Klich-Rączka, T Kostka, Z. Machaj, K Szczerbińska, K Wieczorowska - Tobis, M Żak.:
Standardy postępowania w opiece geriatrycznej: stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
opracowane przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia. Gerontol.Pol. 2013 T.21 nr 2; s.33-47

2.    J. Edehmann, T. Dobosz, M. Sobieszczanska, M. Negrusz-Kawecka, J. Dressler.: Mutation analysis for
the detection of long QT-syndrome (LQTS) associated SNPs. Int.J.Leg. 2017; 131:333-338. IF:1.850

3.    M Sobieszczańska, S Tubek, S Spychała.: Good's syndrome and hypoparathyroidism combined with
hypocalcaemia, hypokalemia, hypomagnesemia, and hypophosphatemia. Immunol.Lett. 2016 Vol.172;
s.132-133. IF: 2.483

4.    M. Poręba, P. Gać, L. Usnarska-Zubkiewicz, W. Pilecki, K. Kuliczkowski, G. Mazur, M. Sobieszczańska,
R. Poręba.: Echocardiographic evaluation of the early cardiotoxic effect of hematopoietic stem cell
transplantation in patients with hematologic malignancies. Leuk.Lymphoma 2016 Vol.57 no.9; s.2119-2125. IF: 3.093

5.    J. Kochanowski, M. Sobieszczańska, S. Tubek, M. Żurek, J. Pawełczak.: Successful therapy with
bevacizumab in a case of hereditary hemorrhagic telangiectasia. Hum.Vacc.Immunother. 2015 Vol.11
no.3; s.680-681. IF: 2.146

6.    D. Polak-Jonkisz, L. Rehan, K. Laszki-Szcząchor, M. Sobieszczańska.: Novel targets for
pharmacological intervention in age-related diseases. Trends Pharmacol.Sci. 2014 Vol.35 no.12; s.622-623. IF: 11.539

7.    P Gać, M Sobieszczańska: Effects of cigarette smoke on Holter ECG recordings in patients with
arterial hypertension. Part 1: Time domain parameters of heart rate variability
Environ.Toxicol.Pharmacol. 2014 Vol.37 no.1; s.404-413. IF: 2.084

8.    M. Sobieszczańska, S Tubek, D Poplicha, A Grabelus, J Pawełczak.: Henoch-Schönlein purpura
(HSP) and high-dose immunoglobulin treatment in patient with familiar prostatic adenocarcinoma
Hum.Vacc.Immunother. 2014 Vol.10 no.2; s.358-359. IF: 2.366.

9.    D Polak-Jonkisz, K Laszki-Szcząchor, L Rehan, W Pilecki, H Filipowski, M Sobieszczańska:
Nephroprotective action of sirtuin 1 (SIRT1). J.Physiol.Biochem. 2013 Vol.69 no.4; s.957-961
IF: 2.496.

10.    K Misiak, Z Machaj, A Dąbek, I Zborowska.: Quality of life of older people in long term care.
W: Live with dignity to the end. [Vol.3]: Clinical and social aspects of palliative and hospice care ;
ed. D Krzyżanowski [et al.]; Opole : Publishing House WCM, 2011; s.166-172. ISBN 978-83-62640-24-9

11.    K Lindner, W Szczepaniak, A Obojski, A Wolańczyk-Mędrala, W Mędrala, A Dor-Wojnarowska,
J Liebhart.: Diagnostyka astmy w podeszłym wieku. W:Astma oskrzelowa w podeszłym wieku ;
red. B Panaszek; Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2011; s.89-131;ISBN 978-83-62138-50-0

12.    I. Pirogowicz, M Patyk, P Popecki, J Rudnicki, Ł Gojny, M Pokorski.: Lung function in patients with
gastro-esophageal reflux disease and respiratory symptoms. Adv.Exp.Med.Biol. 2013 Vol.788:
Neurobiology of respiration; s.161-166. IF: 2.012

13.    K. Życińska, K. Wardyn, T.M. Zielonka, A. Nitsch-Osuch, R. Smolarczyk, S. Zarzycki, U. Demkow,
W. Lukas, I. Pirogowicz.: Atherosclerotic factors in PR3 pulmonary vasculitis. Adv.Exp.Med.Biol. 2013
Vol.755: Respiratory regulation - clinical advances; s.283-286. IF: 2.012

14.    MM Bujnowska-Fedak, I Pirogowicz.: Support for e-health services among elderly primary care
patients. Telemed.e-Health 2014 Vol.20 no.8; s.696-704. IF: 1.668


 
Zmieniony: Piątek, 01 Września 2017 12:48